بورس انرژی هفته گذشته (١٦ تا ٢٠ مردادماه ) میزبان معامله ٦٢ هزار و ٦٨٠ مگاوات ساعت برق به ارزش ١٩ میلیارد ریال بود.

به گزارش شانا به نقل از وزارت نیرو، هفته گذشته (١٦ تا ٢٠ مرداد ماه) در بورس انرژی، در دو روز معاملاتی هفته به ترتیب در نماد «کم باری» روزانه معادل ١٥ هزار و ٨٠٠ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ٢٨٩ هزار و ٩٩٣ ریال بر مگاوات ساعت و در نماد «میان باری» روزانه معادل ١١ هزار و ٥٢٠ مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط ٣٢٩ هزار و ٩٤٣ ریال بر مگاوات معامله انجام شده است.

برپایه این گزراش، در نماد «بار پیک» روزانه معادل یکهزار و ٧٦٠ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ٣٤١ هزار و ٤٤٣ ریال بر مگاوات ساعت و در نماد بار پایه روزانه معادل ٣٣ هزار و ٦٠٠ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ٣٢٠ هزار و ٤٩٢ ریال بر مگاوات ساعت میان خریداران و فروشندگان انرژی معامله شد.

بر این اساس، ارزش معامله های انجام شده در این هفته بیش از ١٩ میلیارد ریال بود.

به گزارش شانا، پس از موافقت شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در چهار بخش اوراق سلف برق، اوراق قرارداد محور کالاهای انرژی مانند زغال سنگ، نفت و انرژی های سبز مانند انرژی های خورشیدی، در برنامه کاری سال ١٣٩٠ بازار سرمایه ایران قرار گرفت.

قرار است در مرحله نخست، برق به صورت سلف موازی معامله شود سپس بازار مشتقه شامل قرارداد آتی، قرارداد اختیار خرید و معاملات در عرصه بین المللی فعال می شود.

شرکت بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده گذاری مرکزی، شرکت های کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت توانیر، مصرف کنندگان برق و تولیدکنندگان برق، بازیگران بورس انرژی در بخش معامله های برق به شمار می روند.

به نقل از خبرگذاری شانا