تولید گاز از بزرگترین میدان گازی جهان از روزانه ٢٦٢ میلیون مترمکعب در سال ٩٢ به ٥٢٠ میلیون مترمکعب در سال ٩٦ رسید؛ اکنون مطالبه ملی ایرانیان به واقعیت پیوسته است: «ایران در برداشت روزانه گاز به قطر رسید.»
به گزارش خبرنگار، برداشت حداکثری از میدان‌های نفت و گاز کشور یکی از مهمترین‌های وزارت نفت دولت یازدهم است به گونه ای که وزیر نفت در یکی از نخستین روزهای کاری خود در دولت یازدهم به عسلویه رفت تا نشان دهد این میدان و برداشت حداکثری از آن چه اهمیتی برای او، کشور و تک تک ایرانیان دارد.

زمستان سال ٩٢ اگر خاطرتان باشد، زمستان سختی بود و برداشت گاز از میدان مشترک گازی پارس جنوبی کفاف نيازهای داخلی را نمی داد و حتی واردات گاز از ترکمنستان هم نتواست نیازها را تامین کند، بنابراین نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از حجم زیادی سوخت دوم شدند، باورش سخت است اما سال ١٣٩٢، ٤٣ درصد سوخت نیروگاه‌ها با سوخت مایع که ارزشی معادل ١٨ میلیارد دلار داشت، تامین شد و شاید به خاطر همین باشد وزیر نفت بهترین خاطره سال ٩٣ خود را سپری شدن زمستان سخت سال ٩٢ با وجود کمبود گاز در کشور اعلام کرد.

امروز اما به لطف افزایش برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به کمتر از ١٠ درصد رسیده است در حالی که مصرف سوخت در نیروگاه‌ها رشد٦ تا ٧ درصدی داشته است.

برداشت گاز از پارس جنوبی نه تنها خیال ایران را از تامین نیازهای داخلی راحت کرد بلکه قدرت چانه زنی ایران را در عرصه جهانی افزایش داد، اگر نبود افزایش برداشت از این میدان، ایران باید همانند سال ٨٦ مقابل زیاده خواهی ترکمنستان سر فرود می آورد و خواسته آنها را بدون هیچ کم و کاستی می پذیرفت.

افزایش برداشت از میدان گازی پارس جنوبی، ایران را از وارد کننده برخی از فرآورده‌های نفتی همچون گازوئیل به صادرکننده پایدار این فرآورده تبدیل کرده است به گونه ای که هم اکنون روزانه معادل حدود ٤٥٠ هزار بشکه در روز فرآورده نفتی ایران صادر می شود.

تلاش‌های کارکنان نفت برای آبادسازی پارس جنوبی و برداشت حداکثری از آن میلیاردها دلار به درآمدهای ارزی کشور افزوده است از صادرات میعانات گازی تا فرآورده های نفتی از تامین نیازهای داخلی تا توانمندی پیمانکاران و ….

از همه مهمتر این که ایران در برداشت روزانه گاز به قطر رسیده است. موضوعی که سالها به عنوان یک مطالبه ملی مطرح بود.