مجری طرح ‌های بهینه‌‌ سازی مصرف سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) با اشاره به مصرف ۴۱ درصدی برق تولیدی کشور در بخش های خانگی و تجاری، گفت: قابلیت صرفه‌ جویی در این بخش ها حدود ۱۹ هزار گیگاوات ساعت معادل ۲۰ درصد از مصرف کل این بخش‌ها است.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، احمدرضا توکلی افزود: بیش از ۴۰ درصد برق کشور را مصرف کنندگان کوچک شامل واحدهای مسکونی و تجاری مصرف می کنند و براساس آمارها قابلیت صرفه‌ جویی خوبی در این بخش‌ها وجود دارد.به گفته این مقام مسئول، این در حالی است که شرکت ‌های خدمات انرژی (اسکو) با توجه به مشخصات و مقتضیات خاص آن، امکان عقد مبادله قراردادهای مبتنی بر عملکرد و هزینه را با مشتریان کوچک ندارند و در حال حاضر، ضعف ارائه خدمات بهره‌ وری مصرف انرژی به مشترکان کوچک و متوسطه در کشور وجود دارد.
وی بیان داشت: جای خالی ارائه خدمت به این ‌گونه مشتریان که علی القاعده باید توسط واحدهای خدماتی-صنفی انجام شود، منجر به پیشنهاد طرح «تاسیس دفاتر خدمات انرژی» شده است.توکلی ادامه داد: این دفاتر با طرح‌ ریزی ساختار مناسب قادر خواهند بود به بیش از ۲۷میلیون مشترک کوچک و متوسط، خدمات مورد نظر را ارائه کنند. دفاتر خدمات انرژی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بهره وری مصرف انرژی در کشورهای دیگر، طرح ها و برنامه های خود را با در نظر گرفتن شرایط رفاه مشترکان و با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و آب پیاده سازی کرده و با ارائه خدمات آموزشی، آگاه سازی، برگزاری کارگاه ها، ممیزی انرژی برای منازل و اماکن تجاری و ارائه برنامه های اقتصادی کاهش هزینه های انرژی، نقش موثری در کاهش مصرف انرژی مشترکان خانگی و تجاری ایفا می کنند. وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت فوری اقدام‌ها و همچنین حمایت از ایجاد بسترهای لازم، ضرورت دارد این کار توسط نهادها و یا سازمان های دولتی آغاز و پیگیری شود.مجری طرح‌ های بهینه ‌‌سازی مصرف سابا ادامه داد: سازمان بهره‌ وری انرژی ایران به عنوان متولی امر بهینه‌ سازی در کشور و انجام فعالیت ‌های مشابه نظیرحمایت از توسعه شرکت ‌های خدمات انرژی و مهندسان مشاور انرژی در کشور، می‌تواند این کار را آغاز کرده و پس از توسعه و گسترش لازم، ادامه این فعالیت را به نهادهای صنفی ذی ‌صلاح که به طریق مقتضی ایجاد خواهند شد، واگذار کند.توکلی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۹۴ بخش خانگی با داشتن بیش از ۲۶ میلیون مشترک سهمی ۳۴ درصدی از مصرف کل حامل برق را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش‌های خانگی و تجاری با داشتن بیش از ۲۸ میلیون مشترک نزدیک به ۹۴ درصد از مشترکان برق را شامل می شوند و میزان مصرف برق این بخش‌ها ۹۵ هزار گیگاوات ساعت یعنی ۴۱ درصد از کل مصرف برق کشور است. وی یادآور شد: برآوردها نشان می‌دهد قابلیت صرفه ‌جویی با اقدام‌های بدون هزینه و کم‌هزینه در بخش خانگی و تجاری حدود ۱۹ هزار گیگاوات ساعت معادل ۲۰ درصد از مصرف کل این بخش‌ها است.
به گزارش ایرنا، مصرف برق بخش ساختمان ها مطابق با ترازنامه انرژی کشور افزون بر ۴۷ درصد است که از این رقم حدود ۳۱ درصد به بخش مسکونی، ۹ درصد بخش اداری و هفت درصد به ساختمان های تجاری مربوط می شود که در مقایسه با بخش های دیگر مصرف کننده بخش صنعت، کشاورزی و …، بیشترین مقدار را دارد

به نقل از خبرگذاری ایرنا