سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، از مصرف بیش از ٥٠٠ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی کشور، طی روزهای آینده و در هفته نخست آذرماه خبر داد.
مجید بوجارزاده با اشاره به کاهش شدید دما و برودت هوا تا رسیدن به دمای زیر صفر درجه در بیشتر استان های سردسیر کشور به خبرنگار گفت: همزمان با کاهش دما، طی روز گذشته، میزان مصرف گاز بخش خانگی کشور به بیش از ٤٨٠ میلیون مترمکعب رسیده است.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: با توجه به کاهش شدید دما در کشور طی هفته آینده، پیش بینی می شود میزان مصرف گاز در بخش خانگی به بیش از ٥٠٠ میلیون مترمکعب افزایش یابد، بنابراین از عموم هموطنان تقاضا داریم با مدیریت و مصرف بهینه گاز، زمینه را برای تامین پایدار و مستمر این سوخت پاک در سراسر کشور فراهم کنند.

بوجارزاده، از مشترکان گاز درخواست کرد: با استفاده از لباس و پوشش متناسب با فصل سرما، کاهش حداقل یکی از بخاری های منزل، تنظیم درجه موتورخانه بر روی ٥٠ تا ٦٠ درجه، رعایت دمای رفاه ٢١- ١٨ درجه، بستن دریچه های کولر، گرفتن درز پنجره ها، استفاده از شیشه های دوجداره و کاهش حداقل یک درجه از گرمای منزل، این شرکت را در خدمات رسانی مناسب به هموطنان یاری رسانند.

وی همچنین برای پیشگیری از حوادث مرگبار، از مردم خواست تا نکات ایمنی را رعایت کنند و زمستانی گرم و مطمئن را برای خانواده های خود به ارمغان بیاورند.