گاز رسانی به سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت یازدهم فردا (سه شنبه، ١٠ اسفندماه) با حضورز دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار، مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان بعنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم، در برنامه اجرایی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته بود، گفت: احداث این خط لوله به طول ٢٦٢ کیلومتر با قطر٣٦ اینچ در امتداد خط هفتم سراسری به منظور گازرسانی به شهر زاهدان، نیروگاه‌ها و صنایع مختلف استان، سایر شهرها و روستاهای استان انجام شد.

به گفته بوجارزاده، این طرح به عنوان پروژه‌ای ملی، به رغم فراز و فرودهای بسیاری که داشت، سرانجام با منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران و با هدف ایجاد زیرساخت‌های توسعه پایدار و به خاطر تعهد این شرکت به مردم سیستان و بلوچستان، زودتر از موعد به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به این که این خط از خط لوله هفتم سراسری تغذیه شده و در انتها از ٢ مسیر شرق و غرب، گاز زاهدان را تامین می‌کند، افزود: علاوه بر این، گاز رسانی به نیروگاه زاهدان از اهداف عمده این خط لوله است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که این پروژه به طور کلی از سوی پیمانکاران و مشاوران داخلی به انجام رسیده است، ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه، علاوه بر نیروگاه‌ها و صنایع این استان، بالغ بر ١١٠ هزار خانوار در شهر زاهدان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند.

بوجارزاده اظهار کرد: این پروژه، صرفه‌جویی ارزی معادل سالیانه ٦٦٠ میلیون دلار را از طریق جایگزینی گاز با سوخت های مایع به همراه خواهد داشت به طوری که با اجرای این طرح، زمینه توسعه و رونق اقتصادی، اشتغال، افزایش امنیت ملی و منطقه‌ای و گسترش رفاه اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان فراهم خواهد شد.