مشاور وزیر نفت در امور اجتماعی خواستار تدوین نظام‎نامه برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی شد.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب،‌ سیدامیر طالبیان در نشستی پیرامون پشتیبانی و همفکری در اتخاذ سیاست‎های مسئولیت‎های اجتماعی منطقه، گفت: شرایط منطقه جنوب به‎گونه‎ای است که باید برای مسئولیت‎های اجتماعی در شرکت‎های نفتی یک نظام‎نامه تعریف کرد تا از تفسیرهای نادرست نسبت به آن پیشگیری شود.

وی با بیان این‎که در حوزه مسئولیت‎های اجتماعی در سطح وزارت نفت استانداردهایی تعریف کرده‎ایم، گفت: این استانداردها در چارچوب ISO۲۶۰۰۰ و شیوه گزارش‎دهی G۴ است که باید بر اساس آن اقدام و گزارش‎دهی انجام شود.

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب نیز در این نشست اظهار کرد: ‌عمل به مسئولیت‎های اجتماعی باید به‎منظور توانمندسازی مردم منطقه و انجام فعالیت‎های ماندگار باشد تا سبب رضایتمندی آنها شود.

وی افزود: با توجه به تعداد زیاد شرکت‎های نفتی در خوزستان لازم است این شرکت‎ها در حوزه مسئولیت‎های اجتماعی با هماهنگی بیشتری عمل کنند تا این گونه فعالیت‎ها تاثیرگذار باشد.