مدیر تولید هلدینگ نفت و گاز پارسیان از مذاکره با یک شرکت ژاپنی برای اخذ فناوری جدید تولید اتیلن گلایکول خبر داد.

به گزارش خبرنگار، محمد ابراهیم یوسف زادگان اظهار کرد: محصول اتیلن گلایکول بر پایه اتیلن تولید می‌شود اما به دلیل این که اتیلن محصولی گران قیمت است به دنبال به‎دست آوردن ارزش افزوده بالاتری از این محصول هستیم.
وی درباره دلیل اجرای این طرح جدید گفت: براساس فناوری جدید، اتیلن گلایکول از گاز طبیعی تولید خواهد شد که در واقع هزینه تمام شده آن نیز پایین تر است.
مدیر تولید هلدینگ نفت و گاز پارسیان افزود: در حال مذاکره با یک شرکت معتبر ژاپنی برای دریافت فناوری جدید برای تولید اتیلن گلایکول در ایران هستیم.
یوسف زادگان اظهار امیدواری کرد: با توجه به روند مطلوب مذاکرات انجام شده امیدواریم تا پایان امسال رایزنی برای انتقال فناوری جدید تولید اتیلن گلایکول به نتیجه مطلوبی برسد.