مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس نمونه برداریها و آزمایشهای انجام شده، شواهد حاکی از آن است که «آلاینده های آلی فرار» در هوای تهران به شدت کاهش یافته است.

با اشاره به این که آلاینده های خطرناک هوا، مواد شیمیایی سمی، آن دسته از آلاینده هایی هستند که سبب ایجاد تاثیرات منفی شدید بر سلامت انسان و  محیط زیست می‌شوند، افزود: این آلاینده ها شامل ١٨٨ آلاینده خاص هستند که از نظر پتانسیل سرطانزایی به ٦ سطح تقسیم بندی شده‌اند.

انصاری تصریح کرد: بنزن از ترکیبات آلی فرار در گروه یک و با اثر سرطانزایی محرز قرار دارد و از این رو پایش و سنجش این ماده در هوای تنفسی بسیار مهم است، همچنین تولوئن (از هیدروکربنهای آروماتیک) نیز در گروه دو و با اثر سرطانزایی احتمالی برای انسان قرار دارد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که طی یک برنامه منسجم اندازه گیری آلاینده ها در هوای شهر تهران از سال ٨٩ تاکنون در دستورکار دفتر پایش فراگیر قرار دارد، عنوان کرد: روند تغییرات غلظتی هوا، حاکی از کاهش آلاینده های آلی فرار در هوای تهران بوده است، هرچند کماکان در مناطق ترافیکی، میدانهای پرتردد و تونلها و بویژه جایگاههای سوخت این میزان بیشتر از حد استاندارد ملاک عمل است.

وی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی دو روزه را امکان افزایش گستره نمونه برداریهای ترکیبات آلی فرار در دیگر کلانشهرها برشمرد و گفت: فراهم کردن زیرساختها و تجهیزات برای نمونه برداری و اندازه گیری از جمله دستگاه GCFID (قابلیت آنالیز نمونه های مایع و گازی) ضروری است.

انصاری افزود: در روز دوم کارگاه، برنامه عملی و نمونه برداری از هوای یکی از جایگاههای سوخت غرب تهران در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، درباره نمونه برداری از سوخت نیز گفت: نمونه برداری و آنالیز سوخت طی سالهای ٩٠ و ٩١ از سوی دفتر پایش فراگیر محیط زیست به طور موردی و تصادفی بوده، اما از سال ٩٣ و با توجه به  مصوبه ١٠ اردیبهشت ماه ٩٣ هیئت وزیران، برنامه پایش فصلی سوخت در هشت کلانشهر بصورت مستمر انجام و گزارشهای آن به مراجع ذیربط اعلام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش نمونه برداریهای ترکیبات آلی فرار با اولویت کلانشهرها، بتوان ارزیابی دقیقی از وضع کیفی هوا از منظر آلاینده های خاص و مهم داشت و در پی آن بتوان اقدامهای کنترلی برای کاهش این ترکیبات بویژه اجرای کامل طرح کهاب (کاهش، هدایت بخارات بنزین) در جایگاههای سوخت و ارتقای کیفیت سوخت و خودرو را دنبال کرد.

 به نقل از خبرگذاری شانا