مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: دو نرخی کردن بنزین از همه جهات برای مردم و کشور فسادآور و زیانبار است.

 

عباس کاظم پور در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این که با قاطعیت و توجه همه جوانب و شرایط، بحث دو نرخی کردن بنزین مصادق فساد است، افزود: دو نرخی شدن بنزین جامعه را به سوی استفاده از  رانتی که در یک شرایط یکسان و سالم برای افراد سالم وجود ندارد، سوق می دهد.

وی ادامه داد: دو نرخی کردن بنزین زمینه تشکیل سازمانهای غیررسمی اجتماعی برای سواستفاده را فراهم می‌کند.

مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: با اعمال و اجرای این سیاست نباید فضا را برای فساد و خروج مردم از قاعده و حرام خواری ایجاد کرد.

به گفته وی، با توجه به همه مصادیق، ضرر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دونرخی بودن بنزین از منفعت آن بسیار بیشتر است.

کاظم پور، در ادامه مدیریت عرضه بنزین بر مبنای کارت هوشمند سوخت را در زمان خود شاهکار و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: حفظ این سیستم برای هدفمند کردن مصرف و قیمت گازوئیل الزامی است ؛ اما درباره بحث بنزین یقیننا سیاست‌گذاران بقا یا نبودن کارت سوخت عرضه بنزین را با شرایط روز جامعه تحلیل خواهند کرد.

به نقل از خبرگذاری شانا