مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت، از تحقق افزايش ۵۰۰ هزار بشكه‌اي صادرات نفت ايران در ماه جاري خبر داد و گفت: از اين ميزان بخش عمده‌اي به اروپا صادر خواهد شد.
محسن قمصري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: همان‌طور كه قول داده بوديم كه در فاصله كوتاهي بعد از تحريم ۵۰۰ هزار بشكه به صادرات نفت ايران اضافه شود، اين تعهد ان‌شاءالله در ماه جاري محقق خواهد شد.
وي افزود: براي بقيه افزايش صادرات هم مشغول مذاكره هستيم و زمان خواهد برد و اميدواريم در يك فاصله زماني منطقي محقق شود.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ادامه داد: بخشي از اين ميزان توليد را مشتريان قديمي و بخش بيشتري را مشتريان جديدي از آسيا و اروپا خواهند برد.
قمصري اضافه كرد: در واقع مشتري جديدي كه تا امروز از ايران نفت نبرده باشد نداريم، بلكه اين مشتريان اغلب از مشترياني هستند كه قبل از تحريم‌ها از ما نفت مي‌بردند و با تحريم واردات نفت را از ما متوقف كرده بودند.
وي تصريح كرد: از ۵۰۰ هزار بشكه‌اي كه به صادرات نفت ايران اضافه مي‌شود، بخش اعظم آن به اروپا خواهد رفت.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت، اظهار داشت: به دليل اينكه آمار صادرات نفت به‌صورت ماهيانه نهايي مي‌شود و امكان استخراج آمار متوسط به صورت روزانه، با توجه به نوع محموله‌هاي نفتي وجود ندارد، هنوز آمار دقيقي از ميزان افزايش صادرات نفت را كه تاكنون محقق شده است، نمي‌توانيم ارائه كنيم.
وي در پايان گفت: تفاهمنامه‌هاي مربوط به صادرات نفت به كشورهاي آفريقايي ازجمله غنا و امثالهم در مراحل مقدماتي است و زمان مي‌برد تا تبديل به قرارداد نهايي و محموله شود.
به نقل از خبرگذاری پارس