مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به اينكه كشور ما يكي از بدترين مصرف كننده هاي انرژي در جهان مي باشد اظهار داشت: براساس ترازنامه هيدرو كربوري در سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ نرخ  رشد اقتصادي۳.۵ درصد بوده در حالي كه نرخ رشد انرژي در كشور۵.۴  درصد بوده است كه اين نشان دهنده عدم كارايي انرژي در كشور است.
مهندس نصرت اله سيفي در نشست كارشناسي بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري صنعت حمل و نقل ريلي با توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد اظهار داشت:طبق ترازنامه هيدروكربوري در سال ۱۳۹۲  ميزان مصرف انرژي كشور در بخش حمل و نقل حدود ۳۱۳.۸ ميليون بشكه معادل نفت بوده كه با فرض حدود هر بشكه ۵۰ دلار، تقريباً ۱۵ ميليارد دلار هزينه انرژي در بخش حمل  نقل در كشو ما، رقم بسيار بالايي است.
وي افزود: براساس ترازنامه هيدروكروبوري سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲۳۹.۲ ميليون بشكه معادل نفت خام انرژي در ايران مصرف شده است.
مهندس سيفي در ادامه به ويژگي هاي بخش حمل و نقل در ايران اشاره كرد و گفت: فرسودگي ۱۰ درصدي ناوگان سبك، فرسودگي ۵۰ درصدي ناوگان  سنگين، مصرف سوخت بالاي خودروهاي توليدي، ناوگان فرسوده و پرمصرف موتورسيكلت و ناكارآمدي سيستم حمل و نقل ريلي از جمله مشكلات سيستم حمل و نقل كشور مي باشد.
وي با اشاره به اينكه شركت بهينه سازي مصرف سوخت براي هريك از مشكلات سيستم حمل و نقل طرح ها وپيشنهاداتي را ارايه كرده است گفت: طرح نوسازي ۶۵ هزار كشنده و كاميون كه مصوبه آن از شوراي اقتصاد اخذ شده، طرح تعويض ۴۰۰ هزار موتورسيكلت برقي كه به شوراي اقتصاد ارايه شده و اميدواريم به تصويب برسد و طرح توسعه حمل و نقل ريلي به ارزش ۷.۵ ميليارد دلار كه در شوراي اقتصاد تصويب شده است، از جمله طرح‌هايي هستند كه براي كاهش شدت انرژي بخش حمل و نقل توسط شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام شده است.
وي افزود: براي سوخت خودروهاي سبك نيز  استانداردهايي در شركت بهينه سازي مصرف سوخت وضع شده است كه فقط ۴ سال از استاندارد اروپا عقب تر هستيم و اين فاصله منطقي است.
مهندس سيفي تاكيد كرد: بسياري از فرصت هاي پيش رو براي ارتقاي وضعيت كنوني حمل و نقل در ايران، با استفاده از ظرفيت ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۳ كشور) قابل دستيابي مي باشد.
وي در ادامه به مقايسه شدت مصرف انرژي در حمل نقل ريلي و جاده اي  درون و برون شهري پرداخت و گفت: مصرف انرژي در بخش حمل و تقل ريلي برون شهري يك سوم تا يك پنجم نسبت به حمل و نقل جاده اي كمتر است و در بخش حمل و نقل ريلي درون شهري نيز شدت مصرف انرژي تاكسي ۲۲ برابر  و اتوبوس ها حدود ۳.۵ برابر نسبت به مترو بيشتر است.
مهندس سيفي با اشاره به اينكه براساس آمار ارايه شده، حمل و نقل ريلي درون شهري نيز از نظرشدت مصرف انرژي بسيار مناسب تر است افزود: هم اكنون دو طرح توسعه مترو تهران و توسعه ۸ كلانشهر به ارزش ۶.۵ ميليارد دلار به شوراي اقتصاد ارايه شده و در دست بررسي مي باشد كه اميدوريم  با توجه به نقش موثري كه اين طرح ها در كاهش شدت مصرف انرژي و كمك به بهبود محيط زيست دارند هر چه سريعتر به تصويب برسد.
مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت بزرگترين و پاك ترين منبع انرژي كشف شده توسط انسان را «انرژي صرفه جويي شده» عنوان كرد و گفت: همه كشورها چه صاحب مخازن طبيعي انرژي باشند يا نباشند، چه صادر كننده انرژي و يا وارد كننده آن، همگي در مورد مصرف كننده بودن انرژي مشترك هستند به همين سبب تقريبا همه كشور ها و شركت هاي بزرگ انرژي از سال ها پيش برنامه هاي كارآمدي انرژي و انرژي هاي تجديد پذير را آغاز نموده اند.
وي در پايان به تشريح طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر ريلي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است پرداخت و گفت:
هدف از اجراي توسعه سيستم ريلي كشور طي سالهاي ۹۲ تا ۱۴۰۲  افزايش ميزان بارحمل شده ريلي از ۲۱.۷  ميليارد تن كيلومتر به ۷۵.۸ ميليارد تن كيلومتر  و مسافر جا به جا شده ريلي از ۱۷.۴ ميليارد نفر كيلومتر به ۳۴.۲ ميليارد نفر كيلومتر است.
مهندس سيفي تاكيد كرد: با بهره برداري كامل از طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر ريلي ۳۹۲ ميليارد ليتر نفت گاز صرفه جويي شده و انتشار ۱ ميليارد تن گازهاي گلخانه اي در طول عمر مفيد طرح، كاهش خواهد داشت.
نشست كارشناسي بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري صنعت حمل و نقل ريلي با توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد با حضور مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت و جمعي از كارشناسان حوزه حمل و نقل ريلي، در اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.
به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت