رئيس گروه ساختمان و مجري طرح هاي بهينه سازي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) گفت: افزون بر ۳۵ درصد انرژي كشور در بخش غيرمولد ساختمان مصرف مي شود كه ارزش افزوده اي در اقتصاد ندارد و چهار برابر مصرف انرژي در اين بخش در كشورهاي پيشرفته است.

«احمدرضا توكلي» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: بخش ساختمان در ايران با مصرف ۵۰ درصد انرژي الكتريكي و ۴۰ درصد گاز، بزرگ ترين مصرف كننده انرژي در كشور است.
وي افزود: اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته، بيشترين انرژي در بخش مولد صنعت استفاده مي شود.
به گفته وي، مصرف انرژي در بخش ساختمان در ايران نزديك به چهار برابر متوسط كشورهاي پيشرفته است.
توكلي گفت: يكي از راهكارهاي تاثيرگذار در كاهش مصرف انرژي در ساختمان، استفاده از سامانه هاي كنترل هوشمند ساختمان (بي.ام.اس- BMS) است.
وي ادامه داد: اين سامانه با كنترل همه مصرف كنندگان انرژي در ساختمان، دخالت انساني را به كمترين ميزان مي رساند و صرفه جويي در مصرف انرژي در سيستم هاي سرمايشي، گرمايشي، روشنايي و… را به دنبال دارد.
به گفته وي، آمريكا و كشورهاي اروپايي مانند آلمان و دانمارك در استفاده از اين فناوري در جهان پيشتازند.
مجري طرح هاي بهينه سازي سابا اضافهكرد: چند سالي است شركت هاي اروپايي فعال در اين عرصه با حضور در ايران به داير كردن نمايندگي هاي متعدد اقدام كرده اند و خدمات سامانه هاي كنترل هوشمند ساختمان را ارائه مي كنند.
به گفته توكلي، شركت هاي ايراني فعال در اين زمينه فقط بخشي از كار را انجام مي دهند كه ناقص است و استاندارد لازم را ندارد و ادامه اين روند پيامدهاي منفي به دنبال دارد.
اين مقام مسئول يادآوري كرد: نخستين استاندارد جامع و همه جانبه نگر در اين زمينه در آخرين نشست كميته تدوين استاندارد سازمان بهره وري ايران در بهمن ماه امسال تدوين شد كه بزودي شماره استاندارد ملي دريافت مي كند و پس از آن براي استفاده در همه ساختمان هاي شخصي، دولتي، مجتمع هاي بزرگ و… ابلاغ مي شود.
وي افزود: استفاده از اين استاندارد در آغاز، اختياري است اما به مرور براي همه كساني كه به ساختمان سازي روي مي آورند، اجباري مي شود.
توكلي تصريح كرد: اجراي اين استاندارد، ارتقاي بهره وري و كاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدي انرژي در بخش ساختمان كشور را به همراه خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، چهارشنبه اين هفته (نوزدهم اسفندماه) همايش سامانه هاي هوشمند ساختمان (بي.ام.اس- BMS) در پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود كه از مباحث آن مي توان به بيان استاندارد ملي اين سامانه ها و افق هاي پيش رو، استانداردها و معيار مصرف انرژي و تاثير كنترل هوشمند موتورخانه ها بر كاهش مصرف انرژي اشاره كرد.
به نقل از بهینه سازی مصرف سوخت