معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: قیمت گاز بخش خانگی در سال ٩٥ افزایش نمی یابد و برای سال آینده نیز تاکنون برنامه ای اعلام نشده است.
حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت در امور گاز، امروز (شنبه، ٢٠ آذرماه) در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد افزایش پلکانی قیمت گاز بخش خانگی بوده ایم و امسال برنامه ای برای افزایش قیمت گاز این بخش نداریم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: تاکنون برنامه ای برای افزایش قیمت گاز بخش خانگی در سال آینده نیز اعلام نشده است.

وی یادآور شد: سیاست دولت طی سال‌های گذشته براین اساس تعریف شده که قیمت گاز بخش صنایع افزایش چشمگیری نیابد و این مقدار ثابت بماند.

عراقی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که سیاست دولت بر این مبنا تعریف شده که قیمت‌ گاز بخش‌های تولیدی کشور از جمله صنایع افزایش نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: این سیاست با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی کشور تعریف شده است.

معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد: در سه سال گذشته قیمت گاز بخش صنایع به طور چشمگیری افزایش نیافته و قیمت گاز بخش خانگی نیز به طور تدریجی افزایش یافته است.