نام چند شرکت به فهرست شرکت‎های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید (E&P) افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار، محمدرضا ابوطالب، مدیرکل سیاستگذاری، مهندسی و استانداردهای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مراحل ارزیابی تعدادی دیگر از شرکت های متقاضی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید را در دستور کار داریم و در آینده ای نزدیک، اسامی تعدادی از شرکت هایی که تایید صلاحیت می شوند به فهرست قبلی اضافه خواهد شد.
وی درباره برنامه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی شرکت های پیمانکار عمومی هم گفت: تدوین شرح خدمات و مدل ارزیابی این دسته از شرکت ها نیز در دست اقدام است و فهرست شرکت های مورد تایید امسال آماده و اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت پس از اجرای طرح «تدوین مدل ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) در حوزه بالادست» که سبب تهیه مدل، ارزیابی و انتخاب ۱۱ شرکت صاحب صلاحیت شد، در صدد شناسایی و ارزیابی پیمانکاران عمومی ایرانی برآمد.