با بکارگیری فناوری جدید فلرینگ (Ground Flare) در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها شاهد کاهش آسیبهای وارده به محیط زیست خواهیم بود.

 

به گزارش شانا، به دنبال برگزاری نخستین همایش فلرینگ ایران، سمینارهای مختلفی از سوی شرکت یوروپم در شرکتهای نفتی برگزار و کارشناسان صنعت نفت در جریان آخرین فناوریهای این بخش قرار گرفتند.

این سیمنارها با حضور مارسل گومانز، مدیرعامل شرکت یوروپم برگزار و کارشناسان دو طرف توضیحاتی درباره فلرینگ و مسائل موجود در آن ارائه کردند که در نهایت قرار شد بهترین پیشنهاد با کمترین زمان و هزینه از سوی شرکت یوروپم به شرکتهای ایرانی برای اجرای فناوری جدید فلرینگ در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها ارائه شود.

«Ground Flare» فناوری جدیدی در فلرینگ بشمار می رود که در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها استفاده شده و جایگزین بهتری برای Elevated  flare ها که آسیب جدی به محیط زیست وارد می کنند، است.

به نقل از خبرگذاری شانا