سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تشریح انفجار در ایستگاه ورودی نیروگاه علی آباد کتول گفت: شرکت گاز استان گلستان نقشی در این حادثه نداشته است.
به گزارش خبرنگار، مجید بوجارزاده، با اشاره به این که حادثه نیروگاه علی آباد کتول حدود ساعت ١١ و ٢٠ دقیقه امروز (جمعه، ١٣ اسفندماه) در ایستگاه ورودی گاز این نیروگاه به وجود آمده است، افزود: کارکنان شرکت برق منطقه در حال انجام عملیات اورهال در نیروگاه بوده اند که این حادثه رخ داده است.

وی با بیان این که این ایستگاه به طور کامل در اختیار نیروگاه بوده است، افزود: شرکت گاز استان گلستان نقشی در این حادثه نداشته است.

بوجارزاده ادامه داد: بخشی از تجهیزات ایستگاه بر اثر آتش سوزی از بین رفته است و همکاران شرکت ملی گاز به سرعت وارد منطقه شده اند و شیر ورودی به ایستگاه را بسته و گاز ورودی به ایستگاه را قطع کرده اند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که هم اکنون تمام امور تحت کنترل قرار دارد، اظهار کرد: هماهنگی های لازم با همکاران شرکت پخش فراورده های نفتی برای تأمین سوخت نیروگاه برق علی آباد صورت گرفته تا تولید برق در این نیروگاه بدون هیچ وقفه ای انجام شود.