فرآیند اجرایی دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی، پس از برگزاری نخستین دوره در سال ٩٤، آغاز شد.

به گزارش شانا، در این دوره، دامنه شمول جایزه، توسعه یافته و شامل صنایع هدف در ٣١ گروه صنعتی و تولیدکنندگان تجهیزات منتخب مصرف کننده انرژی در ١٠ گروه که برای آنها استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تدوین شده است و نیز ساختمانهای اداری بزرگ و پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی است.
بنا به این گزارش، این جایزه براساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمانهای متقاضی درباره بکارگیری اصول مدیریت انرژی و بر مبنای مدل طراحی شده، اعطا می‌شود.

به نقل از خبرگذاری شانا