عملیات تعویض یک قطعه (شیرسوزنی) در ایستگاه تقلیل فشار گاز شماره سه در ابتدای خیابان میرزای شیرازی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار، عملیات تعویض یک قطعه (شیر سوزنی) در ایستگاه تقلیل فشار گاز در تهران که در محدوده ساعت ۱۰ و ۳۰ و ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح امروز (۱۰ تیرماه) با موفقیت انجام شد.

این عملیات سبب استشمام بوی گاز در اطراف این خیابان و به دنبال آن سبب نگرانی ساکنان این منطقه شده بود، اما اکنون دیگر جای نگرانی وجود ندارد.