عملکرد تولید مجتمع های پتروشیمی کشور در ۲ ماه نخست امسال در منطقه ماهشهر ۳٫۲ میلیون تن، عسلویه ۳٫۹ میلیون تن و دیگر مناطق داخلی کشور ۱٫۹ میلیون تن بوده است.

به گزارش خبرنگار، براساس اعلام روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان امسال ۷۲ میلیون تن است که از این میزان ظرفیت نزدیک به ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال ۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه ۳٫۲ میلیون تن بوده است؛ ظرفیت اسمی سالانه مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر ۲۵٫۶ میلیون تن و برنامه تولید سال آنها نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.

همچنین عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۳٫۹ میلیون تن بوده است؛ ظرفیت تولید اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آنها نیز حدود ۲۶٫۵ میلیون تن برآورد شده است.

برپایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در ۲ ماهه ابتدایی سال ۹۶، حدود ۱٫۹ میلیون تن بوده است؛ ظرفیت تولید اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن ها نیز ۱۱٫۴ میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در اردیبهشت امسال بالغ بر ۴٫۴ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به ۹ میلیون تن بوده است.

گفتنی است، مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ۲٫۷ میلیون تن به ارزش ۵۳۵۱۷٫۵ میلیارد ریال و مقدار صادرات این محصولات نیز ۳٫۴ میلیون تن به ارزش ۱۶۷۳ میلیون دلار بوده است.