سخنگوی شرکت ملی گاز ایران میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری را در روز گذشته ٥٠٠ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: از ابتدای زمستان تاکنون افت فشار و یا قطعی گاز نداشتیم.
به گزارش خبرنگار، مجید بوجارزاده با اشاره به سرما و بوران در ٢٢ استان کشور افزود: با وجود گسترش موج سرما در کشور، از ابتدای فصل زمستان تاکنون هیچ گونه قطع و افت فشار گاز نداشتیم.

وی گازرسانی به استان‌های شمالی کشور را مطلوب عنوان کرد و افزود: میزان مصرف نیروگاه‌ها و پتروشیمی ها نیز به ترتیب ٨٠ و ٤٠ میلیون مترمکعب بوده است.

بوجارزاده به موج جدید سرما که طبق پیش بینی ها از روز جمعه آینده وارد کشور می شود و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، اشاره کرد و ادامه داد: کم کردن ٢ درجه گرمای محیط سبب صرفه جویی حدود ٥٠ میلیون مترمکعبی گاز خواهد شد و با این صرفه جویی گاز بیشتری در اختیار صنایع قرار می گیرد.

وی با تاکید بر مصرف بهینه و ایمن گاز از سوی مردم اظهار کرد: تلاش شبانه روزی برای گازرسانی به تمام نقاط کشور در حال انجام است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران درباره صادرات گاز به ترکیه نیز اعلام کرد: صادرات گاز به این کشور به صورت پایدار در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.