مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: با بهره برداری از همه طرح‌های صنعت پتروشیمی، پیش بینی می‌شود ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی امسال به ٧٢ میلیون تن در سال برسد.
به گزارش خبرنگار، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این‌که با بهره برداری از همه طرح‌های صنعت پتروشیمی، انتظار می‌رود حجم تولید انواع محصولات پتروشیمی امسال، از مرز ٥٩ میلیون تن عبور کند، گفت: این موضوع نشان دهنده افزایش ١٨ درصدی در مقدار تولید نسبت به عملکرد سال ٩٥ خواهد بود، همچنین پیش بینی می‌شود ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به ٧٢ میلیون تن در سال برسد.

وی افزود: از مجموع کل تولید ٥٩ میلیون تنی، بالغ بر ٣٣ میلیون تن فروش، خالص خواهد بود که حدود ٢٣ میلیون تن آن به ارزش بالغ بر ١١ میلیارد دلار به منظور صادرات، برنامه ریزی شده است.

شاهدایی با بیان این‌که احتمال تحقق اهداف برنامه‌ای تعیین شده دور از دسترس نخواهد بود، تصریح کرد: سال ١٣٩٦ به این دلیل که سال اول برنامه ششم توسعه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و طبیعی است که اقدام‌ها و نتایج حاصله در این سال سهم مهمی در تحقق اهداف کلان برنامه ششم توسعه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باره برنامه و اهداف حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد: فراهم شدن فضای مناسب جهت حضور دوباره در بازار اروپا، صنایع پتروشیمی ایران را بر آن داشته تا سهم خود را از بازار پس بگیرد، از این رو در سال ١٣٩٦ صنایع پتروشیمی کشور، همه توان خود را بری تسهیل شرایط حضور پر رنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی در دستور کار خود قرار خواهد داد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، سال ١٣٩٦ را سال تسریع در بهره برداری حداکثری از اجرای برجام و تغییر شرایط حاکم بر کشور برای شکوفایی مجدد صنعت پتروشیمی کشور خواند و تاکید کرد: همه نقش آفرینان این صنعت اهتمام ویژه‌ای به اقدام‌های موثر همسو با تحقق اهداف چشم انداز با رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر تعاملات سازنده بین‌المللی خواهند کرد تا جهش دوم صنعت پتروشیمی به عنوان موتور محرک تکمیل فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور صورت گیرد.