فرماندار عسلویه گفت: پتروشیمی‎های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تعامل خوبی با جامعه و مردم این منطقه دارند که ضمن این تعامل، خدمات و امکانات ارزنده ای نیز به منطقه ارائه شده است.
عبدالله نادری، فرماندار عسلویه درباره اجرای فعالیت‎های مسئولیت‎های اجتماعی پتروشیمی‎های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خبرنگار گفت: براساس اولویت‎بندی‎ها هر پروژه ای پیگیری و اجرا می شود.

وی افزود: برای نمونه در باره فضای آموزشی، ابتدا در شورای آموزش و پرورش شهرستان با مطالعه و بررسی کمبودها مشخص و به فرمانداری اعلام می شود.

فرماندار عسلویه گفت: پس از بررسی‎ها موارد را به شورای راهبردی پتروشیمی‎ها منتقل و مطرح می شود و بر اساس آن، برای پروژه و طرح، تصمیم گیری، اولویت بندی خواهد شد و پس از آن اجرای فعالیت‎ها آغاز می شود.

نادری درباره نحوه ارتباط صنعت نفت با مردم شهرستان عسلویه تصریح کرد: اکنون فضای تعاملی بسیار خوبی با وزارت نفت وجود دارد، نگاهی که وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به جامعه محلی دارند، نگاه بسیار بلندمدتی است.

وی افزود: بر اساس تعامل بسیار سازنده میان صنعت نفت و منطقه عسلویه همزمان درنظر گرفتن اولویت‎ ها و منابع، امکانات خوبی را تخصیص داده اند.

فرماندار عسلویه گفت: تاکنون خدمات بسیار ارزنده ای در زمینه‎های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و حتی رشد و توسعه منطقه ازسوی وزارت نفت و مجموعه پتروشیمی های منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است.

مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به همراه مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سفری ٢ روزه (٢٢ و ٢٣ آذرماه) برای بازدید از روند پیشرفت طرح‎های پتروشیمی و همچنین روند اجرایی مسئولیت‎های اجتماعی به عسلویه سفر کرد.

در این سفر و در جهت ادای مسئولیت‎های اجتماعی دو مدرسه ٦ کلاسه و ١٢ کلاسه استقلال و شهدای اخند در روستاهای بزباز و اخند شهرستان عسلویه افتتاح شد.