عقد قرارداد و شروع به کار “بروزرسانی سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه نفت بندر عباس بر اساس ISO50001:2018”- اسفندماه ۹۸