آغاز به کار فاز چهارم پروژه “بروز رسانی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018” در شرکت پتروشیمی پارس- اردیبهشت ماه ۱۴۰۰