آغاز به کار فاز سوم پروژه “نگهداری و توسعه سیستم مدیریت انرژی” در شرکت پالایش نفت آبادان- اردیبهشت ماه ۱۴۰۰