پروژه ممیزی انرژی پالایشگاه گاز ایلام در فاز مطالعاتی به اتمام رسیده و کارشناسان شرکت در حال برنامه ریزی بمنظور ممیزی و اندازه گیری های مورد نیاز هستند.