ارتقای سلامت کارکنان اقماری در دستورکار وزارت نفت
تجهیز سکوهای دریایی به امکانات ورزشی به منظور ارتقای سلامت کارکنان اقماری به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی صنعت نفت بارها مورد تأکید وزیر نفت قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار، با دستور دکتر کریم سلحشور، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس شورای مرکزی ورزش و پس از بازدید کارگروه ارزیابی عملکرد اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت از سکوهای دریایی شرکت نفت و گاز پارس؛ به زودی تجهیزات ورزشی مطلوب و متناسب با فضای یادشده طبق استانداردهای خاص در سکوهای دریایی تعبیه خواهد شد.

وی در باره تجهیز سکوهای دریایی به امکانات ورزشی گفت: کارگروه ارزیابی عملکرد به سرپرستی غلامرضا شاه‌کرمی، دبیر شورای مرکزی ورزش و مدیر کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی به همراهی تیمی زبده متشکل از متخصصان ورزشی، به دنبال درخواست شرکت ملی نفت، از سکوهای دریایی و پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه ورزش شرکت نفت و گاز پارس بازدید کردند و پس از ارائه گزارش این کارگروه، مقرر شد تجهیز سکوهای دریایی به امکانات ورزشی، در اسرع وقت انجام شود.

به گزارش سایت اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، سلحشور یادآور شد: این تصمیم، با توجه به شرایط کنونی در حوزه تأمین گاز مصرفی کشور و افزایش ظرفیت تولید، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی صنعت نفت که بارها مورد تأکید وزیر نفت قرار گرفته است، ضرورت دارد.

وی ادامه داد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مجموعه ورزش وزارت نفت همسو با این سیاست‌ها، به منظور حفظ و ارتقای سلامت کارکنان سکوهای دریایی شرکت نفت و گاز پارس که در شرایطی دشوار به خدمت شبانه‌روزی مشغولند؛ برنامه‌ریزی و اقدام خواهد کرد.

به گفته معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، طرح تجهیز سکوهای دریایی به امکانات ورزشی در حال طی کردن سیر تصویب‌خواهی در شورای مرکزی ورزش وزارت نفت است و در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.