مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی در سال‌های آینده، تامین کننده ٨٠ درصد از گاز کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار، غلامرضا بهمن نیا، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: مجموعه عظیم گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولیدی گاز کشور در آینده، ٨٠ درصد گاز مورد نیاز کشور را تامین خواهد کرد که این مهم وظیفه بسیار سنگین و خطیری را بر دوش همه‌ ما می‌گذارد.

ویبا بیان این که پنجاه سال از فعالیت و تاسیس شرکت ملی گاز می‌گذرد، عنوان کرد: با وارد شدن به نیمه دوم فعالیت شرکت، در حقیقت، وارد عرصه جدیدی از فعالیت پربار و بسیار موفق این مجموعه عظیم شده‌ایم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نقش حیاتی مجتمع گاز پارس جنوبی در تامین گاز مورد نیاز کشور، اظهار کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی با داشتن چشم‌انداز بسیار خوب و موفق، ماموریت بسیار بزرگی را برای سربلندی کشور و آینده این مجموعه بر عهده دارد.