مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، علی امیرانی را به عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار، علی کاردر در این حکم خطاب به امیرانی اعلام کرده است: «با توجه به بخشنامه مقام عالی وزارت، مورخ ۷ آذر ۱۳۹۵ در خصوص تعیین تکلیف شرکت ملی صادرات گاز ایران و تا انجام امور مربوطه، تمشیت سرپرستی مدیریت صادرات گاز ایران به جنابعالی واگذار می‎گردد تا با کمک دیگر همکاران امور مربوطه را سازماندهی و کارهای جاری را پیگیری فرمایید».

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، کاردر در این حکم خاطرنشان کرده است: «دیگر مدیریت‎ها موظف به همکاری با آن مدیریت می باشند».

علی امیرانی، پیش از این مسئولیت خدمات پیمان و قراردادهای مدیریت مهندسی شرکت ملی گاز ایران را در کارنامه کاری خود دارد و مدتی نیز به عنوان کارشناس ارشد برآورد مصارف گاز در امور مهندسی و خدمات فنی این شرکت خدمت کرده است.

وی پیش تر در شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز ریاست امور مشارکت‎ها و سرپرستی مدیریت سرمایه گذاری، مجامع و مشارکت‎ها را بر عهده داشته است.

آخرین مسئولیت وی، مدیریت بازاریابی، فروش و بررسی‎های اقتصادی در شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده است.

امیرانی دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی شیمی با گرایش گاز از دانشگاه صنعت نفت و مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد انرژی و بازاریابی از دانشگاه تهران است.