همکاری مردم برای مصرف بهینه گاز ضروری است
سرمای فراگیر در ٢٨ استان کشور مصرف گاز بخش خانگی را به ٥٣٠ میلیون متر مکعب در روز رسانده است، شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه از عموم مشترکان خواست تا گاز را بصورت بهینه مصرف کنند.
به گزارش خبرنگار، در اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران آمده است: با توجه به سردی هوا و افت شدید دما در ٢٨ استان کشور طی دیروز و امروز و مصرف بیش از ٥٣٠ میلیون مترمکعب گاز فقط در بخش خانگی، از عموم هموطنان عزیز تقاضا دارد با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران را در خدمات رسانی مستمر و بهتر در اقصی نقاط کشور یاری رسانند.

شرکت ملی گاز ایران رعایت، تنظیم درجه پکیج و آبگرمکن بین ٥٠ تا ٦٠ درجه سانتی گراد،کم کردن ٢ درجه گرمای محیط که موجب صرفه جویی حدود ٥٠ میلیون متر مکعبی گاز در روز خواهد شد، خاموش کردن سیستم های گرمایشی اطاق هایی که استفاده نمی شوند، پوشیدن لباس گرم و مناسب فصل و خاموش کردن وسایل گرمایشی در صورت ترک منزل را در مصرف بهینه گاز موثر دانست.
شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: با توجه به مصرف بیشتر از وسایل گرمایشی گازسوز و احتمال نشت گاز مونوکسید کربن و بروز حادثه در این ایام، انتظار دارد هموطنان عزیز ضمن رعایت نکات ایمنی، در استفاده از وسایل گازسوز دقت لازم را معمول کنند.