سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، سامانه نوبت دهی تلفنی را در استان تهران راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور افزایش سطح رضایتمندی جامعه هدف و مدیریت زمان و منابع مراجعه کنندگان، اقدام به راه اندازی سامانه ۱۵۱۹، نوبت دهی تلفنی کرده است.

سامانه ۱۵۱۹ در استان تهران برای ارائه خدماتی متنوع و جامع راه اندازی شده است.

نوبت دهی پلی کلینیک، درمانگاه های مراکز سلامت خانواده تهران و تصویربرداری (سی تی آنژیو، سی تی اسکن، رادیوگرافی، رادیولوژی و ماموگرافی) از طریق سامانه ۱۵۱۹ انجام می شود.

کارشناسان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از ساعت ۷ تا ۱۷ روزهای کاری آماده پاسخگویی به کارکنان صنعت هستند. همچنین انتقادات و پیشنهادات درباره عملکرد سامانه ۱۵۱۹ نیز در این سامانه ثبت و پیگیری می شود.

همکاران ساکن شهرستان‌ها نیز برای نوبت دهی می توانند با شماره‌های ۶۱۶۳۶۶۸۹ و ۶۱۶۳۶۷۳۰ تماس گیرند.