مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح روش محاسبه گاز بها تصریح کرد: مبنای محاسبه قیمت گاز مصرفی در زمستان ٩٥ تفاوتی با پارسال ندارد.
به گزارش خبرنگار، حمیدرضا عراقی با بیان این که روش محاسبه پلکانی قیمت گاز مصرفی و ارتباط آن با فصل سرد دو موضوعی است که برخی مشترکان و رسانه ها را دچار ابهام کرده است، گفت: در چهار ماه فصل سرد سال قیمت گاز به طور معمول تصاعدی محاسبه می شود که امسال هم همین روش مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی ندارد.

وی با تکذیب تغییر در روش محاسبه قیمت گاز خانگی، افزود: قیمت‌ گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب ١٥٠ تومان و ثابت است.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: در روش پلکانی برای نمونه به ازای مصرف ١٠٠ مترمکعب گاز ١٢ هزار تومان گازبها محاسبه می‌شودد که هم اکنون با ثابت شدن قیمت ١٥٠ تومان به ازای هر متر مکعب گاز، این رقم در تابستان به ١٥ هزار تومان می‎رسد.

عراقی با توضیح این که سرمای آذرماه امسال در ٢٠ سال گذشته بی سابقه بوده است، گفت: بر اثر سرما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری مصرف کردند به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه ٩٥ در مقایسه با آذرماه ٩٤ رقم بالاتری بوده و این ابهام به وجود آمده که افزایش قیمت رخ داده است.

وی با بیان این که مبنای محاسبه قیمت گاز در دو فصل سرد (چهارماه) و گرم سال (هشت ماه) متفاوت است، تصریح کرد: این تفاوت روش سبب می شود مردم در مصرف گاز بیشتر صرفه جویی کنند که این موضوع هم به نفع خود مردم و هم موجب مدیریت بهتر عرضه گاز ازسوی دولت می شود.