وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که در صورت لزوم، این کشور برای در نظر گرفتن اصلاح در توافق کاهش تولید نفت، آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی روسیه روز (جمعه ۱۶ تیر ماه) اعلام کرد که این کشور برای بررسی پیشنهاد شریکان خود، از جمله در زمینه بازنگری در شرایط توافق جهانی برای کاهش تولید نفت، آمادگی دارد.

افزون بر این، ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد این کشور قصد دارد برای تنظیم بازارهای انرژی و کاهش نوسان قیمت نفت، به همکاری با دیگر کشورها ادامه دهد.