وزیر انرژی روسیه اعلام کرد این کشور پرداخت برای نفت با استفاده از ارزهای ملی در معامله با ترکیه و ایران را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد این کشور در حال بررسی گزینه‌ای برای پرداخت پول نفت با استفاده از ارزهای ملی، به ویژه در معامله با ایران و ترکیه است.

وی گفت: طرف‌ها به این مسئله تمایل دارند، اما مسئله تبدیل ارزها و استفاده از آنها در آینده نیز مطرح است.

وزیر انرژی روسیه افزود: درکی مشترک وجود دارد که ما باید از پول‌های ملی در تسویه‌حساب‌های خود استفاده کنیم؛ این مسئله هم ترکیه و هم ایران را شامل می‌شود.

به گفته نواک، استفاده از پول ملی در معاملات، به عواملی در بخش مالی و اقتصادی و همچنین در بخش بانکی بستگی دارد.

وی اعلام کرد که فرصت انجام پرداخت‌ها با ارزهای ملی وجود دارد و شرکت‌ها برای این کار آماده‌اند.