رئيس جمهوري اظهار كرد كه تهران و آنكارا ظرفيتهاي زيادي براي گسترش روزافزون روابط خود در بخشهاي مختلف بويژه در زمينه حمل و نقل، انرژي، تجارت، سرمايه‌گذاري مشترك، گردشگري و علمي و فناوري دارند و آمادگي داريم در همه اين زمينه‌ها همكاريهاي مشتركي را با يكديگر آغاز كنيم.
به گزارش شانا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، دكترحسن روحاني شامگاه شنبه (۱۵ اسفندماه) در ديدار با احمد داود اوغلو، نخست‌وزير تركيه با اشاره به اين كه ايران و تركيه دو كشور برادر و همسايه با اشتراكهاي فراوان ديني و فرهنگي هستند، گفت: اساس تفكر ديني در دو كشور با برخي كشورهاي خشونت‌طلب به طور كامل متفاوت است، امروز برقراري وحدت اسلامي و همبستگي ميان مسلمانان رسالت و وظيفه بزرگ همگاني است و تهران و آنكارا به عنوان دو كشور مهم همسايه مي‌توانند در برقراري اتحاد دنياي اسلام، گامهاي سازنده و مؤثري بردارند.
وي ضرورت مبارزه با تروريسم را به عنوان يك خطر و تهديد مشترك براي همه ملتها مورد تأكيد قرار داد و گفت: كشورهاي بيگانه، به دنبال حل و فصل ريشه‌اي مشكلات منطقه‌اي نيستند و تنها به دنبال منافع خود هستند، از اين رو معتقديم مشكلات منطقه بايد از سوي كشورها و ملتهاي منطقه حل و فصل شود و بدون ترديد همكاري ايران و تركيه در ايجاد صلح پايدار در منطقه نقش سازنده‌اي خواهد داشت.
رئيس‌ جمهوري با تأكيد بر آثار مثبت همكاريهاي مشترك تهران – آنكارا در حل و فصل مسائل منطقه‌اي اظهار كرد: ايران و تركيه داراي اهداف و منافع مشتركي هستند و بايد با همكاري و هماهنگي يكديگر و تمركز روي مبارزه با تروريسم به عنوان دشمن مشترك، پايه هاي صلح و ثبات را در منطقه مستحكم سازند.
دكتر روحاني با تأكيد بر نقاط مشترك موجود ميان تهران و آنكارا، تصريح كرد: در اي نكه بايد به تماميت ارضي كشورها احترام گذاشته شود، آينده هر كشوري بوسيله مردم آن كشور تعيين شود و جنگ و خونريزي متوقف شده و به آوارگان امدادرساني شود، اختلاف‌نظري ميان دو كشور وجود ندارد و تهران و آنكارا با اشتراك نظر در اين موارد مي‌توانند در كنار يكديگر، گامهاي جدي و مفيدي را براي حل و فصل گام به گام مسائل و مشكلات منطقه بردارند.
رئيس‌ جمهوري افزود: امروز چشم بسياري از ملتهاي منطقه به همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه است، تا كشورهاي مسلمان توان و پتانسيل خود را در مسير حل مشكلات موجود هم‌افزا كنند.
دكتر روحاني در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اين كه برخي مشكلات منطقه در روابط دو جانبه تهران – آنكارا خللي ايجاد نكرده است، اظهار كرد: هيچ مانعي در توسعه روابط دو كشور وجود ندارد و امروز فرصت مناسبي است تا در مسير گسترش هر چه بيشتر روابط تهران – آنكارا حداكثر بهره‌برداري را همسو با منافع دو ملت به عمل آوريم.
رييس‌ جمهوري خاطر نشان كرد: تهران و آنكارا ظرفيتهاي زيادي براي گسترش روزافزون روابط خود در بخشهاي مختلف بويژه در زمينه حمل و نقل، انرژي، تجارت، سرمايه‌گذاري مشترك، گردشگري و علمي و فناوري دارند و آمادگي داريم در همه اين زمينه‌ها همكاريهاي مشتركي را با يكديگر آغاز كنيم.
دكتر روحاني بر ضرورت فعال‌تر شدن كمسيونهاي همكاري مشترك تأكيد و اظهار اميدواري كرد تدوين راهكارهاي عملياتي در آينده نزديك سبب شود در روابط دو كشور تحول نويني ايجاد شود.
نخست‌وزير تركيه نيز در اين ديدار با بيان اين كه آنكارا مصمم است فصل تازه‌اي را در روابط با تهران آغاز كند، اظهار كرد: تركيه امروز بيش از گذشته قصد دارد روابط و همكاريهاي برادرانه خود را در عرصه‌هاي مختلف با جمهوري اسلامي ايران را افزايش دهد.
نخست‌وزير تركيه با بيان اينكه بزرگترين بخش سرمايه‌گذاري و صاحبان صنايع را به همراه خود به تهران آورده است، گفت: ايران و تركيه تكميل‌كننده هم هستند و ظرفيتهاي فراواني براي گسترش سطح همكاريها دارند برخوردارند و مي‌توان با سرمايه‌گذاريهاي مشترك صنعتي و تجاري گام‌هاي مفيدي را همسو با منافع دو ملت برداشت.
داود اوغلو با اشاره به ضرورت همكاريهاي منطقه‌اي تهران و آنكارا و لزوم مبارزه با تروريسم، اظهار كرد: بايد در مسايل منطقه‌اي دست به دست هم داده و در مقابل روشهاي بربريت‌‌گونه گروههاي تروريستي، بايستيم.
نخست‌وزير تركيه تأكيد كرد: تركيه در مبارزه با گروههاي تروريستي در منطقه آمادگي دارد با جمهوري اسلامي ايران، همكاري كامل داشته باشد.
وي همچنين احترام به حاكميت ملي، تماميت ارضي، عدم هرگونه مداخله خارجي و تعيين سرنوشت كشورها توسط مردم را از اصول سياست خارجي تركيه اعلام كرد.
به نقل از خبرگذاری شانا