نماینده یک شرکت فرانسوی اعلام کرد حضور در ایران پلاست تجربه ای موفق بوده است و نسبت به استمرار این موفقیت ابراز امیدواری کرد.

جسیکا هاینریش، نماینده شرکت فرانسوی آنسی تکنولوژی، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، با ابراز رضایت از حضور در این رویداد، گفت: ارتباطات زیادی شکل گرفته است، بنا بر این امیدواریم که این روند ادامه یابد و بسیار موفقیت آمیز باشد.
وی همچنین با تأکید بر برنامه این شرکت برای تقویت حضور در بازار ایران، گفت: ما اکنون به دنبال یک نماینده در ایران هستیم و قدم به قدم ادامه می دهیم و نگاه می کنیم چه کار می توانیم انجام دهیم.
نماینده آنسی تکنولوژی یادآور شد که این نخستین حضور این شرکت در ایران است و گفت: ما هنوز هیچ فعالیت تجاری در ایران نداشته ایم.اما امیدواریم این وضع تغییر یابد.
هاینریش با اشاره به فعالیت شرکت خود در زمینه تأمین نیازهای صنایع خودروسازی و پلاستیک، گفت: ما مشاهده می کنیم که نیازهای زیادی در صنعت پلاستیک وجود دارند و به همین دلیل اینجا هستیم تا ارتباطات جدیدی ایجاد کنیم.