راهکارهای کیفی‌سازی استقرار مدیریت انرژی با حضور شرکت‌های مشاور فعال و با سابقه استقراردهنده استاندارد مدیریت انرژی (ISO 50001) بررسی شد.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، احمد فضلی، مشاور مدیرعامل این شرکت در امور انرژی عنوان کرد: پس از بحث و تبادل نظر درباره دیدگاه‌های فنی و مدیریتی مرتبط با استقرار مدیریت انرژی در صنعت نفت، بر ارائه راهکارهای اجرایی توانمندسازی تیم مدیریت انرژی در واحدهای ستادی و عملیاتی شرکت‌های تابعه وزارت نفت تاکید شد.

بر اساس این گزارش، روزآمدکردن محتوای آموزشی دوره‌های مدیریت انرژی، یکسان‌سازی شرح خدمات، استقرار سامانه پایش ISO 50001 به‌طور آنلاین، تدوین نظام الزام پایش و اندازه‌گیری تجهیزات بارز انرژی، بازرسی دوره‌ای شرکت بهینه‌سازی از واحدهای ستادی و عملیاتی نفت، طرح‌ریزی انرژی، رتبه‌بندی کیفی و فنی شرکت‌های مشاور در زمینه انرژی از اهم موضوع‌های مطرح شده در این نشست بود.

شایان ذکر است، استقرار مدیریت انرژی مبتنی بر الگوی ISO 50001 مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت نفت در واحدهای ستادی و عملیاتی تابعه وزارت نفت الزامی است.