پورابراهیمی با بیان اینکه قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد، گفت: هر کس که بنزین بیشتری مصرف می‌کند باید عوارض آلایندگی بپردازند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنادرباره افزایش قیمت و دو نرخی شدن بنزین در سال جاری گفت: بنزین همچنان تک نرخی است و قرار نیست که دو نرخی شود اما اگر کسی از میزان متوسطی که دولت تعیین کرده بیشتر مصرف کند باید عوارض آن را بپردازد.

وی با اشاره به این که امسال قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، افزود: قیمت امسال بنزین همانند قیمت‌های سال گذشته است و تا پایان سال تغییری نخواهد کرد با این تفاوت که نرخ‌ها بر اساس مدلی تعیین شده که دولت متوسط مصرف را تعیین می‌کند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: کسی که بیشتر از آنچه دولت به عنوان میزان متوسط مصرف بنزین تعیین کرده مصرف کند باید در پایان سال عوارض آلایندگی بپردازد ولی در پمپ بنزین قیمت‌ها مشخص است.

به نقل از شانا