رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اقدامهای مناسبی بویژه در حوزه های اقتصاد سبز و کم کربن، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و یا دیگر چالشهای محیط زیست ایران انجام شده است.

به گزارش خبرنگار شانا، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دیدار با جفری ساکس، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش اهداف توسعه پایدار، در مورد مسائل محیط زیست و همکاریهای بین‌المللی گفتگو کرد.وی در این دیدار ضمن یادآوری این موضوع که دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار ایران در سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، گفت: با توجه به ماهیت فرابخشی اهداف توسعه پایدار، این کمیته با ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در چارچوب تبیین اهداف توسعه پایدار فعالیت می‌کند.

ابتکار تهیه برنامه ملی محیط زیست و شناسایی برنامه های فرابخشی در چارچوب اهداف توسعه پایدار را از دیگر فعالیتها و وظایف کمیته ملی توسعه پایدار ایران اعلام کرد و افزود: حرکتها و اقدامهای خوبی بویژه در حوزه های اقتصاد سبز و کم کربن، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و یا سایر چالشهای محیط زیست ایران انجام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی برای ایران، تصریح کرد: انتظار ایران از جامعه جهانی، همراهی و همکاری برای دستیابی به این اهداف است.

وی با اشاره به سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، عنوان کرد: این سیاستها نشان دهنده عزم ایران برای حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

ابتکار ادامه داد: در همین راستا تلاش شده تا از ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور نیز بهره گرفته شود و حتی تلاش شده با امضا تفاهمنامه هایی با آنها، مسیر پیوستن به شبکه ملی توسعه پایدار تسهیل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، NGOها را از دیگر ارکان این شبکه دانست و افزود: تاسیس صندوق ملی محیط زیست گامی مهم در راستای تسهیل برنامه های محیط زیستی و سرمایه گذاریهای پایدار زیست محیطی است.

وی به نقش تحریمها بر تشدید بحرانهای محیط زیستی در ایران اشاره کرد و گفت: به دنبال وضع تحریمهای ناعادلانه جهانی علیه ایران، کمکهای مالی به پروژه های محیط زیستی بلوکه و مسکوت ماند و متاسفانه هم اکنون پروژه‌ای با کمک تسهیلات جهانی محیط زیست در ایران انجام نمی‌شود.

ابتکار ضمن یادآوری فعالیت مراکز منطقه‌ای مختلف همچون رامسر، بازل، موسسه علم و فناوری محیط زیست اکو به میزبانی ایران، عنوان کرد: ایران تلاش می‌کند تا به عنوان مرکز فعالیتهای محیط زیستی منطقه باشد و در همین راستا قطعنامه های بین‌المللی در حوزه گرد و غبار به تصویب رسید.

در ادامه این دیدار، جفری ساکس، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره اهداف توسعه پایدار و مدیر شبکه توسعه پایدار سازمان ملل گفت: دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای تمام کشورهای جهان امری ضروری است.

وی با اشاره به شبکه جهانی توسعه پایدار و فعالیتهای آن، افزود: هم اکنون حدود ١٠٠ دانشگاه بین‌المللی به این شبکه متصل شده‌اند و با اجرای پروژه های مطالعاتی و اجرایی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار از اجرایی شدن این اهداف حمایت می‌کنند.

مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره اهداف توسعه پایدار با اشاره به برخی چالشهای محیط زیستی ایران، تصریح کرد: این چالشها بسیار بزرگ است، اما باید برای رفع آن راه حلهایی صحیح یافت.

مدیر شبکه توسعه پایدار سازمان ملل با یادآوری این موضوع که بسیاری از کشورهای دنیا برنامه ملی استراتژیک خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تدوین کرده‌اند، گفت: بدون تردید رسیدن به این اهداف نیازمند ابزارهای مختلف حقوقی، سیاسی و علمی است و البته در خصوص ایران رفع کامل تحریمها و انتقال کامل تکنولوژیهای نوین اهمیت زیادی دارد.

 به نقل از خبرگذاری شانا