رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، گفت: حذف کار سوخت بدون شک در بهینه سازی مصرف انرژی موثر است.

به گزارش شانا، آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی درباره اقدام مجلس در حذف کارت سوخت و عرضه تک نرخی بنزین گفت: حذف کارت سوخت به افزایش سرعت سوخت گیری منجر می‎شود، البته نکته مهم این است که فاصله جدی میان قیمت واقعی سوخت و قیمتی که در جایگاه‌ها عرضه می‌شود هنوز وجود دارد.

وی تصریح کرد: کارت سوخت در زمانی ابزار معقولی در حفظ انضباط در مصرف سوخت کشور بود، اما هم اکنون با توجه به کاهش قیمت سوخت در ایران نیازی به استفاده از این ابزار نیست، دولت در تعیین نرخ سوخت باید قیمت فوب خلیج فارس را در نظر بگیرد و قیمت سوخت را بر اساس ٩٥ درصد قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری کند.

رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، همچنین درباره تعیین قیمت سوخت با توجه به هزینه حمل از پالایشگاه به جایگاه عنوان کرد: این پیشنهاد درستی است، به این دلیل که روزانه ٥ میلیون لیتر گازوییل برای توزیع سوخت مصرف می‌کنیم و این توزیع بر اساس قیمت ثابت انجام می‌شود.

نجفی ادامه داد: می‌توان توزیع سوخت را مدیریت کرد و هر پالایشگاه به منطقه مشخصی سوخت رسانی کند، هم اکنون پالایشگاه تهران در جنوب پایتخت قرار گرفته است و هزینه حمل در جایگاه‌های جنوب تهران تا شمال تهران متفاوت است، اما نرخ بنزین عرضه شده در این جایگاه‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود.

شایان یادآوری است که مجلس شورای اسلامی، دیروز (چهارشنبه، سوم شهریورماه) در جدیدترین مصوبه، کارت سوخت را حذف و عرضه بنزین را تک نرخی اعلام کرد.