رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين كه همكاريهاي محيط زيستي ايران و ژاپن قدمت ۲۰ ساله دارد، گفت: دولت يازدهم براي مقابله با آلودگي هوا عزم جدي دارد و گامهاي مهمي برداشته است.
به گزارش شانا، به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، معصومه ابتكار در ديدار با ماساآكي كاباياشي، قائم مقام وزير محيط زيست ژاپن به همكاري و تلاش دولت ژاپن در خصوص احياي درياچه اروميه بعنوان ميراث ملي و جهاني اشاره كرد و گفت: دولت يازدهم استراتژيهاي بسيار جدي همچون مديريت منابع آب و كاهش مصرف آب به ويژه در بخش كشاورزي و تغيير الگوي كشت را براي احياء درياچه اروميه در دستور كار خود قرار داده است.
وي افزود: يكي از ضرورتها براي تحقق كامل اين اهداف، بهره گيري از تجربه هاي موفق ديگر كشورها همچون ژاپن است.
ابتكار با بيان اين كه اجراي موفق طرحهاي پايلوت تغيير و اصلاح الگوي كشت و آبياري منطقه و حوزه آبريزاروميه با همكاري ژاپن بايد گسترش يابد، اظهار كرد: تداوم و تقويت حمايتها و كمكهاي فني و تخصصي دولت ژاپن منجر به شكل گيري تجربه موفقي براي احياي يكي از مهمترين درياچه هاي جهان يعني درياچه اروميه شود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه همكاري براي احياي تالاب انزلي در حاشيه خزر و از جمله تالابهاي مهم ايران از ديگر زمينه هاي همكاري مشترك ميان دو كشور است، افزود: به دليل ارزش بالاي تنوع زيستي اين تالاب و حاشيه آن براي ايران و منطقه، احياي آن اهميت بسيار زيادي دارد.
ابتكار ضمن اشاره به آسيب جدي تالاب انزلي، همچنين برنامه ها و اقدامهاي اجرايي خوبي كه تا كنون با همكاري چندجانبه دولت ايران، مقامهاي محلي و جايكا در اين خصوص صورت گرفته است، اظهار كرد: در جريان سفر رئيس جمهور ايران به استان گيلان و بازديد از روند احياي تالاب و اجراي پروژه ها به نقش دولت ژاپن و جايكا در اين باره نيز اشاره شد.
وي ابراز اميدواري كرد: به منظور مقابله هر چه سريع تر با روند تخريبي تالاب، اين همكاريها در سطح وسيع تري ادامه يابد.

اقدام دولت برا يبهبود كيفيت هواي تهران
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن يادآوري قدمت دو دهه همكاريهاي محيط زيستي ميان ايران و ژاپن به ويژه در زمينه آلودگي هواي تهران و هفت شهر ديگر ايران، يادآور شد: همكاري ايران و ژاپن براي تدوين برنامه جامع و تكميل مطالعات در زمينه كاهش آلودگي هوا، قدمتي ۲۰ ساله دارد.
معاون رئيس جمهوري با تاكيد بر عزم جدي دولت يازدهم براي مقابله با آلودگي هوا در ايران، تصريح كرد: مطلع هستيم كه جايكا قرار است در همين زمينه پروژه مشتركي نيز با شهرداري تهران داشته باشد كه بسيار مهم است و مي تواند در انتقال تجربه موفق توكيو به ايران نقشي ارزنده داشته باشد.
ابتكار اشاره اي نيز به برخي اقدامهاي دولت يازدهم طي ۲۹ ماه گذشته براي بهبود كيفيت هوا در كشور داشت و ادامه داد: يكي ديگر از مهمترين چالشهاي كنوني ايران، موضوع تغييرات اقليم و اثرات سوء اين پديده بر ايران است.
معاون رئيس جمهوري با تاكيد بر اهميت اصلاح مديريت غلط منابع و مصارف آب در ايران، تصريح كرد: ايران در حال حاضر در شرايط خشكسالي قرار دارد كه بخشي از آن ناشي از گرمايش زمين و تغييرات اقليم گسترده اي است كه ايران با آن روبه رو شده و از جمله اثرات آن كاهش بارندگي، افزايش درجه دما و گرما و خشك شدن تالاب ها است.

گرد و غبار چالش جهاني است
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به پديده گرد و غبار در ايران به ويژه در بخشهاي جنوبي و غربي كشور، گفت: بخشي از اين پديده ازعراق، عربستان سعودي و ديگر كانونهاي خارجي نشات مي گيرد و تاثير زيادي بر سلامت، بهداشت، كشاورزي و ساير حوزه ها دارد كه البته بخش مهم آن ناشي از عدم رطوبت و خشكي خاك در ايران و ساير كشورهاي منطقه به دليل تغييرات اقليم و خشكسالي است.
وي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه گرد و غبار چالشي جهاني و فراتر از سطح ملي است و در نتيجه براي حل آن نياز به تقويت استراتژيها و سياستهاي منطقه اي و بين المللي است، تصريح كرد: از همين رو امسال شاهد تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران براي مقابله با گرد و غبار در مجمع عمومي سازمان ملل بوديم.
ابتكار با بيان اين كه اميدوارم با همكاري ژاپن و جامعه جهاني ساز و كار مناسب و موثري براي مقابله با گرد و غباردر جهان و بويژه منطقه ايجاد شود، خاطر نشان كرد: در ادامه اين فعاليت، در اجلاس آتي وزراي محيط زيست در نايروبي نيز، قطعنامه پيشنهادي ديگري در همين زمينه از سوي ايران به منظور ايجاد ساز و كار مناسب جهاني در اين زمينه ارائه خواهد شد كه ژاپن مي تواند نقشي مهم در تصويب آن داشته باشد.
وي ادامه داد: با توجه به درگيري ژاپن با طوفان زردي كه از چين وارد اين كشور مي شود، مي توان با تبادل تجربه هاي موفق ميان دو كشور، زمينه همكاري جديد را ايجاد كرد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: پيش بيني وقوع طوفانها از اهميت بسيار زيادي براي ايران برخوردار است و از همين رو در خصوص سيستم هاي پايش گرد و غبار نيز ژاپن مي تواند همكاري خوبي با ايران داشته باشد.
معاون رئيس جمهوري تاكيد كرد: يكي از مهمترين سياستهاي ايران براي مقابله با اثرات تغيير اقليم و انطباق و سازگاري با اين شرايط جديد، اصلاح الگوي كشاورزي و آبياري در سراسر كشور است.

حضور بخش خصوصي در حوزه فناوريهاي نوين و تكنولوژي سبز
ابتكار حوزه فناوري سبز را يكي ديگر از بخشهاي مورد علاقه ايران براي همكاري ميان دو كشور برشمرد و به ويژه بخش خصوصي ژاپن مي تواند در حوزه فناوريهاي نوين و تكنولوژي سبز، استانداردهاي جديد صنعت، تنوع زيستي، تالاب ها، مديريت آب، آموزش، تحقيق و پژوهش كمك ها و شماركت دو جانبه خوبي با ايران داشته باشد.
وي تصريح كرد: بهبود كيفيت هوا، همچنين كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از جمله زمينه هاي مورد علاقه براي همكاري ميان دو كشور است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اشاره اي هم به برنامه ملي اقتصاد كم كربن دولت يازدهم داشت و افزود: برنامه مشاركت ملي ايران براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به صورت ۴ درصد غيرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع كامل تحريمها نيز در كنفرانس تغييرات آب و هوا پاريس ارائه شد.
ابتكار گفت: كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تاثيرات بسيار زيادي در حوزه هايي همچون بهينه سازي مصرف انرژي، برخورداري از انرژيهاي نو و حمل و نقل خواهد داشت و از اين رو ايران نيز مايل است همگام با ديگر كشورهاي دنيا در اين باره به عنوان يك مسئوليت جهاني تلاش كند.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست پانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست را يكي ديگر از زمينه هاي همكاري ايران و ژاپن برشمرد و ادامه داد: نمايشگاه فرصتي دو جانبه براي ايران و ديگر كشورها در زمينه فن آوري هاي نوين و سبز و كمك به شرد سبز در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي از طريق اشتراك گذاري فناوري، دانش، اطلاعات و تجربه هاست.
معاون رئيس جمهوري ضمن اشاره به ايجاد صندوق ملي محيط زيست در ايران، گفت: يكي از منابعي كه براي صندوق پيش بيني شده است، جذب سرمايه و حمايت هاي مالي بين المللي و منطقه اي براي حمايت از پروژه هاي زيست محيطي است كه ژاپن ميتواند براي پروژهاي منطقه اي مانند كنترل گرد وغبار، توسعه اقتصاد سبز و كاهش گازهاي گلخانه اي در اين صندوق مشاركت كند.
ابتكار همچنين با اشاره به مذاكرات پيشين ايران با ژاپن براي برخورداري پروژه هاي محيط زيستي ايران از حمايتهاي مالي دولت ژاپن از طريق صندوق ملي محيط زيست، گفت: ايران مايل به تخصيص اين حمايتهاي مالي از سوي دولت ژاپن است.
وي ادامه داد: موضوع افزايش همكاريهاي فني، آموزشي و توان افزايي در حوزه محيط زيست ميان دو كشور براي ايران بسيار حائز اهميت است.

اعلام آمادگي ژاپن براي گسترش همكاري هاي محيط زيستي با ايران

ماساآكي كاباياشي، قائم مقام وزير محيط زيست ژاپن نيز با اشاره به همكاريهاي گسترده محيط زيستي ايران و ژاپن طي سالهاي  گذشته، گفت: خوشبختانه با آغاز به كار دولت يازدهم و اهميت اين دولت به محيط زيست و توسعه روابط با ساير كشورها، اين همكاريها توسعه بيشتري يافته است.
قائم مقام وزير محيط زيست ژاپن ادامه داد: تلاشها و همكاريهاي دولت ژاپن به ويژه در حوزه درياچه اروميه و تالاب انزلي با تاكيد بر تقويت برنامه ريزي هاي اين حوزه و آموزش و توانمندسازي تخصصي كارشناسان محيط زيست ايران، براي افزايش تعاملات محيط زيستي دو كشور است.
ماساآكي كاباياشي گفت: حفظ محيط زيست، اهميت بسيار زيادي براي ژاپن دارد و از اين رو از هر نوع همكاري در اين زمينه استقبال مي كنيم.
وي همكاري در زمينه تغييرات آب و هوايي و تاثيرات آن به ويژه با استفاده از ظرفيت دانشگاهها و متخصصان دانشگاهي، انتقال تجربيات در زمينه آلودگي هوا و كمك به رفع آن با استفاده از اشتراك گذاري تجربيات ملي، منطقه اي و جهاني در اين باره، فعاليت براي دستيابي به اقتصاد و رشد اقتصادي سبز به عنوان يكي از اهداف مهم توسعه پايدار جهاني، همچنين همكاري مشترك در نمايشگاه بين المللي محيط زيست را از جمله موضوعات مورد علاقه ژاپن براي همكاري اعلام كرد.
قائم مقام وزير محيط زيست ژاپن با استقبال از همكاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي محيط زيستي گفت: ژاپن آماده انتقال تجربه هاي خود به ايران است.

به نقل از خبرگذاری شانا