شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پارسال را بدون وقوع حادثه منجر به فوت و آتش سوزی عمده پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار، سیدباقر مرتضوی، مشاور وزیر، مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و پدافند غیرعامل وزارت نفت گفت: بررسی شاخص‌های عملکرد ایمنی صنعت نفت نشان می‎دهد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پارسال را بدون حادثه منجر به فوت و آتش سوزی عمده پشت سر گذاشته است که با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی آن شرکت به ویژه در بخش پالایش، موفقیت خیره‎کننده ای به شمار می‎آید.

وی عملکرد مطلوب نظام مدیریت اچ اس یی در صنعت نفت را مستلزم طرح ریزی اهداف، استقرار رویکردهای کنترل مخاطرات و پیشگیری از رویدادها به عنوان یک راهبرد اساسی، متضمن توسعه پایدار عنوان کرد.

وی با بیان این‌که عملکرد مطلوب اچ اس یی منجر به کاهش پایدار نرخ حوادث و خسارات خواهد شد، افزود: برخی از رویکردهای این عملکرد مطلوب به قرار زیر است:

١- عزم و اراده و تعهد قوی و مشهود کارکنان به ویژه مدیران ارشد به اچ اس یی و ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای «انضباط» و «ایمنی»

٢- شناسایی مخاطات و برنامه ریزی اثربخش به منظور پیش بینی ریسک‌ها و پیشگیری به موقع و اثربخش از وقوع رویدادهای شغلی و عملیاتی

٣- مدیریت ایمن عملیات به ویژه فعالیتهای بهره برداری و تعمیرات و رعایت دقیق ضوابط و رویه های اچ اس یی در همه فعالیت‌ها

٤- تشویق کارکنان و ایجاد فرهنگ مبتنی بر گزارش وضعیت‌های ناایمن و رسیدگی فوری به آن

٥- بررسی عمیق رویدادها و شناسایی علل ریشه ای وقوع و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و درس آموزی

مرتضوی یادآوری کرد: امیدواریم با نهادینه سازی انضباط و ایمنی به عنوان یک ارزش بنیادین در راس همه فعالیتهای صنعت نفت و رعایت دقیق ضوابط، رویه‎ها و دستورعمل‌های اچ اس یی، شاهد دستیابی به موفقیت‎های مشابه و کاهش مستمر نرخ حوادث در مجموعه صنعت نفت باشیم.