معاون وزیر نیرو با بیان این که دولت الکترونیک، محور اقتصاد مقاومتی است، گفت: خدمات آب و برق باید به جدیدترین فناوریهای روز دنیا مجهز شود.

به گزارش شانا، علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو (سه‌شنبه، ١٢ مردادماه) در نخستین گردهمایی تخصصی فناوری اطلاعات صنعت آب و برق گفت: قرن ٢١، قرن اطلاعات است و اساس مدیریت در عصر جدید تکیه بر اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک است.

وی افزود: یکپارچه سازی، کنترل و پایش مداوم اطلاعات از مشخصات استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی است و بر همین اساس باید در امر خدمت رسانی در آب و برق از مدیریت محلی و غیریکپارچه فاصله گرفت.

دائمی تصریح کرد: امروز هر کشوری بخواهد سهم قابل توجهی از اقتصاد جهان داشته باشد، باید بتواند خود را به زیرساختهای مخابراتی و فناورانه پیشرفته مجهز کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو عنوان کرد: دولت الکترونیک محور اقتصاد مقاومتی است، زیرا با مشخصه های شفافیت و سرعت بالا در ارائه اطلاعات و ارتباطات می‌تواند سبب کاهش هزینه های اقتصادی و رفع فساد از نظام اقتصادی و بوروکراتیک کشور شود.

وی گفت: ویژگی مهم آب و برق این است که بتواند در همه لحظات برای کل جمعیت، خدمات مداوم ارائه دهد که به این منظور باید به جدیدترین فناوریهای روز دنیا بویژه در حوزه اطلاعات و ارتباطات مجهز شود.

به نقل از خبرگذاری شانا