مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: پس از بخش ساختمان، بیشترین انرژی در حوزه حمل و نقل مصرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار، حامد حوری جعفری در سومین نشست تخصصی با موضوع «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت سوخت‌های جایگزین در ایران» در روز دوم از هفتمین همایش و نمایشگاه دوسالانه انجمن خودروهای گازسوز آسیا-اقیانوسیه (آنگوا)، اظهار کرد: البته حمل و نقل در ایران رتبه دوم و در دنیا رتبه نخست مصرف انرژی را داراست.

وی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل سبک و سنگین کشور با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، گفت: برای نمونه میانگین عمر خودروهای سنگین در دنیا حدود هشت سال، اما میانگین آن در ایران به ۲۲,۵ سال است.

حوری جعفری با بیان این‌که افزون بر ناوگان حمل ونقل در تعداد جایگاه‌های گاز نیز مشکل داریم، ادامه داد: از ۱۸ میلیون خودروهای موجود در کشور ۴,۵ میلیون آن خودروی سی ان جی سوز است، اما تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی متناسب با آن نیست و تمایل شهروندان را برای استفاده از سوخت در مسافت‌های طولانی و بین شهری کم می کند.

افزایش سهم سی ان جی در کشور تا افق ۲۰۵۰

در ادامه این نشست، پرویز افشاری آغاجری، مسئول بخش خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همانند نشست تخصصی نخست، درباره این‌که بهتر است چه نوع سوخت جایگزینی استفاده شود، گفت: موضوع امنیت انرژی و آلودگی‌ها ما را به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین هدایت می‌کند.

افشاری گفت: در افق ۲۰۵۰ میلادی، سی ان جی درصد زیادی از سبد سوخت دنیا را به خود اختصاص خواهد داد، از این رو باید به سوخت سی ان جی به عنوان یک مزیت در کشور نگاه کنیم.

محمد صالحی، مسئول طراحی خودرو با سوخت‌های جایگزین با بیان این‌که پیش بینی می‌شود پس از سال ۲۰۱۷، تعداد خودروهای با موتور احتراق کاهش یابد، گفت: احتمال می‌رود تا سال ۲۰۵۰ میلادی خودروهای با موتور پایه بنزین دیگر وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در آینده شاهد گسترش خودروهای هیبریدی خواهیم بود، افزود: البته هرکشوری باید با توجه به شرایط داخلی خود نسبت به تولید خودروهای مناسب اقدام کند.

در ادامه نشست، امیر حسن کاکاییمدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: پس از بخش ساختمان، بیشترین انرژی در حوزه حمل و نقل مصرف می‌شود.

به گزارش شانا، حامد حوری جعفری در سومین نشست تخصصی با موضوع «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت سوخت‌های جایگزین در ایران» در روز دوم از هفتمین همایش و نمایشگاه دوسالانه انجمن خودروهای گازسوز آسیا-اقیانوسیه (آنگوا)، اظهار کرد: البته حمل و نقل در ایران رتبه دوم و در دنیا رتبه نخست مصرف انرژی را داراست.

وی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل سبک و سنگین کشور با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، گفت: برای نمونه میانگین عمر خودروهای سنگین در دنیا حدود هشت سال، اما میانگین آن در ایران به ۲۲,۵ سال است.

حوری جعفری با بیان این‌که افزون بر ناوگان حمل ونقل در تعداد جایگاه‌های گاز نیز مشکل داریم، ادامه داد: از ۱۸ میلیون خودروهای موجود در کشور ۴,۵ میلیون آن خودروی سی ان جی سوز است، اما تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی متناسب با آن نیست و تمایل شهروندان را برای استفاده از سوخت در مسافت‌های طولانی و بین شهری کم می کند.

افزایش سهم سی ان جی در کشور تا افق ۲۰۵۰

در ادامه این نشست، پرویز افشاری آغاجری، مسئول بخش خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همانند نشست تخصصی نخست، درباره این‌که بهتر است چه نوع سوخت جایگزینی استفاده شود، گفت: موضوع امنیت انرژی و آلودگی‌ها ما را به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین هدایت می‌کند.

افشاری گفت: در افق ۲۰۵۰ میلادی، سی ان جی درصد زیادی از سبد سوخت دنیا را به خود اختصاص خواهد داد، از این رو باید به سوخت سی ان جی به عنوان یک مزیت در کشور نگاه کنیم.

محمد صالحی، مسئول طراحی خودرو با سوخت‌های جایگزین با بیان این‌که پیش بینی می‌شود پس از سال ۲۰۱۷، تعداد خودروهای با موتور احتراق کاهش یابد، گفت: احتمال می‌رود تا سال ۲۰۵۰ میلادی خودروهای با موتور پایه بنزین دیگر وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در آینده شاهد گسترش خودروهای هیبریدی خواهیم بود، افزود: البته هرکشوری باید با توجه به شرایط داخلی خود نسبت به تولید خودروهای مناسب اقدام کند.

در ادامه نشست، امیر حسن کاکایی، عضو دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت درباره مزایا و چالش‌های صنعت خودروهای گازسوز توضیح داد و گفت: تعداد تحقیقاتی که در زمینه خودروهای سی ان جی سوز در دنیا انجام شده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به شدت افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ایران در این تحقیقات جایگاه مهمی دارد، ادامه داد: البته کشورهایی همانند ژاپن و ایتالیا که سهمی در سی ان جی ندارند، در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای انجام داده اند.

کاکایی از وجود گاز طبیعی در ایران، سرمایه گذاری روی موتور پایه گازسوز، شبکه توزیع مناسب، سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت تجهیزات در داخل، تحقیقات و دانش موجود در کشور، مزیت رقابتی از نظر قیمت تمام شده سوخت و مزایای رقابتی نسبت به سوخت‌های جایگزین و قوای محرکه نوین، به عنوان مزایای استفاده از خودروهای گازسوز در کشور نام برد.

وی گفت: استفاده از سی ان جی می تواند در کاهش تولید گازهای گلخانه ای بسیار موثر باشد و در تولید این سوخت، حجم اندکی آب مصرف می‌شود.، عضو دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت درباره مزایا و چالش‌های صنعت خودروهای گازسوز توضیح داد و گفت: تعداد تحقیقاتی که در زمینه خودروهای سی ان جی سوز در دنیا انجام شده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به شدت افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ایران در این تحقیقات جایگاه مهمی دارد، ادامه داد: البته کشورهایی همانند ژاپن و ایتالیا که سهمی در سی ان جی ندارند، در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای انجام داده اند.

کاکایی از وجود گاز طبیعی در ایران، سرمایه گذاری روی موتور پایه گازسوز، شبکه توزیع مناسب، سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت تجهیزات در داخل، تحقیقات و دانش موجود در کشور، مزیت رقابتی از نظر قیمت تمام شده سوخت و مزایای رقابتی نسبت به سوخت‌های جایگزین و قوای محرکه نوین، به عنوان مزایای استفاده از خودروهای گازسوز در کشور نام برد.

وی گفت: استفاده از سی ان جی می تواند در کاهش تولید گازهای گلخانه ای بسیار موثر باشد و در تولید این سوخت، حجم اندکی آب مصرف می‌شود.