دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری گفت: با هدف صیانت از نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان و بالابردن ضریب ایمنی پیرامون چاه در حال فوران ۱۴۷ رگ سفید، تردد نیروهای عملیاتی در قالب برنامه ریزی این کمیته انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت ملی حفاری، سعید قربانی اظهار کرد: بر اساس تصمیم‌های گرفته شده در سومین جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت مستقر در اردوگاه دستگاه حفاری ۹۵ فتح مقرر شد به منظور انجام کار استاندارد طبق برنامه زمانبندی، رعایت نظم و انضباط و ایجاد یکپارچگی در عملیات مهار فوران چاه، تردد کارکنان در منطقه خطرخیز با مجوز این مدیریت و یا طبق درخواست تیم های عملیاتی مستقر در منطقه اعلام نیاز شده باشد.

هم اکنون مراحل احداث جاده دسترسی به چاه ۱۴۷ رگ سفید و محوطه سازی و تسطیح اطراف چاه در حال اجراست تا متخصصان عملیاتی برای تخلیه دکل و متعلقات آن وارد عمل شوند.