سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی اولویت وزارت نفت برای سال ۹۷ است، گفت: وزارت نفت، جذب سرمایه‌خارجی برای شرکت‌های پتروشیمی را در اولویت قرار دهد.
اسداله قره‌خانی، در گفت‌وگو با خبرنگار، به لزوم جذب سرمایه برای پروژه‌های بزرگ نفتی اشاره کرد و گفت: متقاعد کردن شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به‌ویژه در میدان‌های مشترک و همچنین در بخش بازیافت نفت جزو اولویت‌های وزارت نفت در سال ۹۷ است.

وی افزود: دعوت از شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، به‌ویژه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز باید تداوم یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تولید گاز ایران هم اکنون در بهترین وضع قرار داد، بنابراین باید از این ظرفیت برای صادرات گاز و همچنین کمک به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی استفاده کنیم.

قره‌خانی ادامه داد: صنعت نفت با جذب سرمایه و همچنین استفاده از توانمندی داخلی می‌تواند به اهداف مدنظر دست یابد.