اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به مطلبی که روزنامه وطن امروز با عنوان «گازرسانی به زاهدان دروغ از آب درآمد» منتشر کرده بود، توضیحاتی ارائه داد.

روزنامه وطن روز در روز یکشنبه (۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۶) و تنها ۲ روز پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و اعتماد دوباره اکثریت مردم به دولت تدبیر و امید، مطلبی با عنوان «گاز رسانی به زاهدان دروغ از آب درآمد» منتشر کرده است. این روزنامه گویی هنوز از فضای انتخابات ریاست جمهوری و هیجانات و دروغ پردازی‌ها بیرون نیامده است. البته اگر به سابقه آن‌ها نگاهی انداخته شود، معلوم می شود که چنین برخوردهای مغرضانه‌ای برایشان فضای انتخابات و غیرانتخابات ندارد.

بر همین اساس که دروغ، بی اخلاقی و تناقض در گزارش اخیر روزنامه وطن امروز هم موج می ‌زند. نویسنده این گزارش بر خلاف تیتری که بر آن زده است در داخل متن به این امر اذعان دارد که گاز‌رسانی به زاهدان در سال پایانی دولت یازدهم دستاوردی بزرگ برای کشور بود. کاش نویسنده و مدیران این روزنامه حداقل یکبار مطلب خود را خوانده بودند و بر اساس آن تیتر زده بودند.

اگر گازرسانی به زاهدان دستاورد بزرگ برای کشور است پس تیتر «گاز رسانی به زاهدان دروغ از آب درآمد» چیست؟ در گزارش یادشده تاکید شده که قرار است در یک فرآیند زمانی چهار‌ساله همه شهر زاهدان از نعمت گاز برخوردار شوند که روندی طبیعی است، چنانکه با رسیدن گاز به زاهدان در اسفندماه ۹۵، حدود پنج هزار خانوار زاهدانی بلافاصله از نعمت گاز برخوردار شدند.

این برخورداری در سال ۹۶، ۳۰ هزار، سال ۹۷، ۳۰ هزار، سال ۹۸، ۲۵ هزار و سال ۹۹، ۲۰ هزار خانوار خواهد بود. دلیل این برنامه ریزی تدریجی هم الزام‎های شهری و مقررات شهرداری از جمله ترافیک و مزاحمت ایجاد نکردن برای شهروندان است که اجازه نمی‌دهد همه شهر همزمان شاهد عملیات اجرایی گازرسانی باشد.

تجربه گازرسانی درون شهری در دیگر شهرها نیز موید این مسئله است. گزارش نویس وطن امروز با بستن چشم خود بر این مسائل بدیهی، در روز روشن دروغ می نویسد. واقعیت مسئله این است که کار گاز رسانی به زاهدان تا سال ۹۹ تکمیل می شود نه این که زاهدانی ها چهار سال دیگر به گاز می رسند.