حجم تولید پتروشیمی نوری در سال ٩٥ با رسیدن به نزدیک پنج میلیون تن به بالاترین رقم در ١٠ سال گذشته رسید.
به گزارش خبرنگار، پتروشیمی نوری با تولید ٤,٧٦٩.٩١٣ تن و با ظرفیت ١٠٧ درصد نسبت به ظرفیت اسمی و ١٢٤ درصد نسبت به برنامه تولید، توانست به بالاترین میزان تولید در ١٠ سال گذشته برسد.

میزان فروش داخلی این پتروشیمی ١,٨٦٢.٠٠٠ تن به ارزش ٢٩.٤٨٣ میلیارد ریال و فروش صادراتی ٢.٩٢١.٠٠٠ تن آن به ارزش ٤٨.٣٨٨ میلیارد ریال (١.٣١٤ میلیارد دلار) و جمع کل فروش ٧٧.٨٧١ میلیارد ریال است.

پتروشیمی نوری افزون بر تامین خوراک پتروشیمی‌های همجوار و همچنین نیاز داخل، مازاد محصولات تولیدی خود را که شامل پارازایلین، ارتوزایلین، رافینت و برش سنگین است را به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، چین، کره جنوبی و … صادر می کند.

پتروشیمی نوری پارسال به عنوان صادر کننده نمونه ملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزیده شد.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی جهان با ظرفیت (چهار میلیون و پانصد هزار تن) ٤,٥ میلیون تن در سال، از جمله مجتمع‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ خلیج فارس) بوده است که به صورت رسمی در تیرماه ١٣٨٦ افتتاح شده و اکنون درحال فعالیت است.

عملیات اجرایی این مجتمع در آذرماه ١٣٧٩ آغاز و نخستین واحد آن در اوایل نیمه دوم سال ١٣٨٥ راه اندازی شد.سرمایه گذاری انجام شده حدود هشت هزار میلیارد ریال است که به صورت مستقیم برای حدود هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است.