تولید برق از شن ­های داغ در وادی­ الریاض کشور عربستان امکان ­پذیر شده است.

تولید برق از شن داغ در وادی الریاض ممکن شده است. اگرچه این طرح در مرحلۀ آزمایشی قرار دارد، اما ایدۀ تولید برق از شن جدی ‌تر از گذشته دنبال می ­شود. این طرح آزمایشی توسط هانی ­الانصاری، استاد کالج مهندسی دانشگاه ملک سعود در عربستان ارائه شده که مدعی دریافت پتنت نو آوری خود در آمریکا است. پروژۀ گرمایش ذرات شن که به نام PHR شناخته می­شود انتظار می ­رود برای افرادی که در روستا های دورافتاده ساکن هستند، مفید باشد. این طرح می ­تواند مصرف دیزل به ­عنوان سوخت را کاهش داده و از محیط زیست محافظت کند.

بنابراین گزارش: در طرح PHR، پرتو خورشید روی برج ­هایی که حاوی شن هستند متمرکز می­شود تا دما به­ حدود یک هزار درجه سلسیوس افزایش یابد. سپس هوای فشرده از لوله ­هایی که در اطراف شن های گرم شده قرار دارند، عبور می ­کند. این فرآیند سرعت و فشاری بزرگ ایجاد می ­کند. این جریان هوا سپس به سمت توربین ­ها حرکت کرده و برق تولید می ­شود. طرحی این چنینی می ­تواند حدود ۱۰ مگاوات برق تولید کند که برای تأمین نیازهای یک روستای کوچک کافی به ­نظر می ­رسد.

براساس این گزارش: تولید برق از شن داغ یکی از مدرن ‌ترین روش­ها در جهان است که تولید انرژی پاک با استفاده از تعدادی آینه ­های بازتاب ­دهنده را هدف ­گذاری کرده است. در این روش شن داغ ژنراتورها را گرما می ­دهد و فشار هوا برای چرخش توربین ­ها و تولید برق مورد استفاده قرار می ­گیرد.

این گزارش می ­افزاید: استفاده از شن محلی به­ عنوان مادۀ ذخیرۀ انرژی حرارتی به ­جای روغن مصنوعی یا نمک ­هایی که درحال حاضر مورد استفاده قرار می ­گیرند، می ­تواند در گسترش قابل توجه انرژی خورشیدی نقشی کلیدی ایفا کند زیرا کاهش هزینه ­ها را به همراه دارد. ضمناً طراحی PHR با موفقیت در کالج فن ­آوری جورجیا در آمریکا آزمایش شده است.

به نقل از خبرگزاری سابا