محققان باتری سلولی طراحی کرده­اند که با بهره­ برداری از گوجه ­فرنگی ­های ضایعاتی می ­تواند برق تولید کند. به گزارش دفتر روابط­ عمومی سازمان بهره­ وری انرژی ایران:

میوه ­های نامناسب برای فروش و یا فرآوری، پس از فاسد شدن و گندیدن معمولاً راهی زباله ­دان می­شوند.
دکتر ونکتارام گدهمشرتی استادیار دانشکدۀ معدن و فن ­آوری داکوتای جنوبی که پروژۀ تولید برق از این ضایعات را رهبری می­ کند، می­گوید؛ گوجه ­فرنگی یک محصول اصلی در فلوریدای آمریکا است و این ایالت به تنهایی هر سال ۳۹۶ هزار تن گوجه ­فرنگی ضایعاتی دارد که بهره ­برداری مناسب از این ضایعات می ­تواند برق منطقۀ دیزنی ورلد را تا سه ماه تأمین کند.

وی می ­افزاید؛ تلاش ما این است تا راهی برای رسیدگی به وضعیت این پسماندها بیابیم زیرا دفن آن­ ها در خاک می ­تواند به تولید گاز متان منجر شود.

براساس این گزارش: نامیتا شرستا پژوهشگر دانشکدۀ معادن و فن ­آوری داکوتای جنوبی نیز معتقد است که گوجه­ فرنگی ­های زائد و خراب به ­جا مانده پس از برداشت محصول، درصورتی ­که در پیل الکترو شیمیایی میکروبی یا بیولوژی به ­کار روند، منبع قدرتمندی از انرژی می­شوند. در این پروژه، محققان باتری­ های اسیدی میکروبی طراحی کرده ­اند که با بهره ­برداری از گوجه­فرنگی ­های در حال فاسد شدن می ­توانند برق تولید کنند.

به نقل از این گزارش: در سلول ­های الکتروشیمیایی برای تجزیه و اکسید مادۀ ارگانیک در گوجه ­فرنگی معیوب، از باکتری استفاده می ­شود. فرایند اکسیداسیون که در پی فعل و انفعالات باکتری با پسماند گوجه ­فرنگی آغاز می­شود، الکترون ­هایی را آزاد می­کند که در سلول سوختی ذخیره و منبعی از برق می­ شوند. ازسوی دیگر، رنگدانه­ای (پیگمنت) به­نام لیکوپن درگوجه ­فرنگی وجود دارد که رسانای بسیار خوبی برای تولید نسلی از شارژهای برقی از میوه ­های ضایعاتی است.

به نقل از خبرگذاری سابا